Малачетата нямат защита срещу болести при раждането. Предаването на имуноглобулини и антитела за защита против болести не се извършва между майката и ембриона. Коластрата е единствения източник на антитела за новороденото малаче. Антителата могат да бъдат абсорбирани през стените на червата само през първите 24 до 36 часа от живота на малачето. След 36 час червата губят способността да абсорбират антитела. Следователно, жизнено важно е коластрата да бъде изхранвана обезателно през първия час от живота на малачето.

При естествено хранене, най-ранни опити за проява на безусловния рефлекс - бозаене, при малачетата се наблюдава около 60-та минута след раждането, а най-късно 6 - час след раждането. При телетата първите опити за забозаване са значително по-рано 17 - 39 минута след раждането. Имайки предвид ценните качества на коластрата и нейната бърза негативна промяна още през първите часове от лактацията, малачето трябва да бъде подпомогнато при навременното му забозаване. Продължителността на едно бозаене е 14 - 15 минути. Колкото по-често бозае малачето, толкова по-кратки са бозайните периоди. За 1 мин. малачето извършва 80 - 117 смукателни движения. През първия ден след раждането малачето бозае около 5 пъти.

През първото денонощие след раждането малачето повече от времето лежи 70-80% и по малко стои 20 - 30%. Количеството и времето на хранене с коластра са важни за защита от болести. Малачетата трябва да приемат коластра приблизително 6% от теглото при раждане през първия половин час от живота си.

Коластрата е първа и незаменима негова храна. Отличава се от млякото с високото си съдържание на белтъчини и особено на албумини и глобулини, минерални соли, витамини. Съставът и ценните и качества се променят много бързо и почти се загубват след второто денонощие.

Малачетата не са в състояние да оползотворят цялото количество от първата коластра. Излишната коластра може да се консумира или съхрани при ниска температура и по този начин да се използва по продължително време. За препоръчване е коластрата да бъде издоена от биволицата и да се даде на малачето. Разбира се при малки ферми с 1 до 10 биволици може да има и друго решение - например малачетата да бозаят от майките си. В този случай след бозаенето биволицата се доиздоява.

С напредване на възрастта малачето се оставя да бозае само от едната половина на вимето, а другата се издоява. Вторият ден след раждането, малачето трябва да получава коластра в количество10-12% от живото му тегло при раждане. Препоръчително е първите 2 - 3 дни след раждането, малачето да се храни 3 пъти на ден, с цел да поеме колкото е възможно по-голямо количество коластра. След тази възраст млечната храна се разделя между сутрешното и вечерно хранене.

Не бива да се забравя, че течната храна на малачетата – коластра, мляко трябва да се предоставя затоплена до температура 36-37 градуса, това е важно условие, особено при ниските зимни температури.
Значителна част от биволското мляко при изхранване на бозайни малачета може да бъде намалена и заменена с друг вид мляко - краве, бито, млекозаместители без това да се отрази отрицателно върху здравето и теглото, но във всички случаи да се държи сметка за външната температура.

Кожната температура при малачетата и интензитета на обменните процеси в организма зависят чувствително от околната температура. Колкото е по-ниска температурата на околната среда, толкова по-интензивно протичат обменните процеси, повече енергия се изразходва за поддържане на организма, а от тук и разходът на енергия за единица продукция е значително по-голям.

През този възрастов период, по-голямо значение за развитието на малачетата има съдържанието на енергия в дажбата, отколкото на протеина, за разлика от следващите периоди на развитие. Така че, намаляването или увеличаването на енергийното съдържание на дажбата при малачетата има значение от една страна за тяхното тегловно развитие, а от друга за стойността на получения прираст и трябва да бъде съобразен с технологията на отглеждането им.

Важно условие, при храненето на бозайните малачета е своевременно за започне подхранването им с доброкачествен груб фураж и концентрирана смеска. Препоръчва се концентрираната смеска да се предостави на воля от 20 ден, а сено от 30 ден. Царевичен силаж в малки количества може да се дава след 50-60 дни от раждането. За нормално развитие на малачетата може да се възприеме това, при което се достига среднодневен прираст от 600-650 грама. Отбиването на малачетата може да стане, когато те започнат да консумират концентратна смеска в количество 0,7- 0,8 кг. на ден или 0,8 -1 кг наден люцерново семе. Посочената консумация трябва да има продължителност поне 3-4 дни. В обратен случай, отбиването на малачетата е обречено на провал. Това е вторият важен момент от храненето и отглеждането на бозайните малачета.Тогава се наблюдава и най-висока смъртност при малачетата - 3%.

След 14 ден могат да се включат и други млека или да се мине на хранене с млекозаместител за малачета. Неговото разреждане трябва да бъде1 към 5. Млекозаместителят трябва да съдържа най-малко 20% протеин, добит от млечни продукти, а когато се използва соев протеин, соеви концентрати неговото количество трябва да бъде 22-24%, защото растителните протеини са по трудно смилаеми от млечния протеин. Съдържанието на мазнини трябва да бъде20%. Не трябва да се забравя, че в този период концентрираната смеска трябва да бъде с висока хранителна стойност - КЕП не по- малко от 1 и СП -18% и да бъде апетитна.

За разплодните женски малачета, при спазването на посоченото по-горе, можем да препоръчаме за бозайния период 250 - 300л. биволско мляко или млекозаместител. Ако ползваме краве мляко и биволско, то количествата могат да бъдат 180:200. Не бива да се забравя, че правилното отглеждане и хранене на малачетата е гаранция за високопродуктивно биволовъдство.

При хранене на мъжки малачета за угояване могат да се ползват схеми на хранене със значително по-малко количество биволско мляко, за сметка на краве или други видове млека.
Автор - Калин Димов

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Възпаление на стомаха и червата при биволите

Аборти при биволиците

Полезно: Хормоните в животновъдството