Дезинфекция - няколко са важните изисквания. Пълно освобождаване на помещението от животни, много добро механично почистване на замърсяванията, измиване със силна струя вода, избор на добър дезинфектант. В свиневъдството се прилага следният метод : През 1-вия ден се почиства и измива помещението. През 2-ия ден се накисва пода, коритата стените и др. с 2 - 3% разтвор сода каустик, а след 4 - 5 часа се измива обилно с вода. На 3-ия ден се извършва дезинфекция с 2 - 3% разтвор на сода каустик или друг препарат. На 4-ия ден добре се варосват стените и пода и се отварят врати и прозорци за подсушаване и проветряване. За дезинфекция на пътеките и площадките може да се ползва вирузан, сух или 6 - 8% разтвор.

Дезинсекция - в свинефермите има много мухи и борбата с тях е неприятна. За ограничаване на развитието им е необходимо да се създадат биотопи, торът да се заравя, покрива, компостира, или да се обработва с препарати, като 1% разтвор на негувон, хлорофокс и др. Още през април напръскайте с инсектицидни разтвори вътрешните стени, прозорци и врати. Препаратите диптерекс, негувон, хлорофос имат остатъчно действие за около две седмици и може след 7 - 8 дни да напръскате същата повърхност с вода, при което действието на препарата се възвръща. В борба с мухите се ползват различни примамки. През лятото дезинсекция се прави през 15 дни, умрелите мухи се събират и изхвърлят.

Дератизация - плъховете и мишките освен, че нанасят загуби, като изяждат и замърсяват големи количества фураж, са и приносители на много заразни и паразитни болести. За борба с гризачите се ползват примамки от хляб, ярма, към които се добавят олио, пудра захар, глюкоза, и ароматни вещества - мента, ванилия, копър. Примамките се залагат до дупките, под съоръженията и на други места, които са недостъпни за свинете. Под скарите на канализацията може да се поставят твърди примамки, като парафинови блокчета, закрепени с тел. Кутиите с примамки се зареждат няколко дни подред, нощем се слагат и капани. За да се предпазите от гризачи, правете редовно ремонт на подовете, таваните, съхранявайте фуражите в затворени съдове, почиствайте отпадъците от храна, почиствайте растителността около постройките. Важно е при дератизация да се вземат предпазни мерки срещу отравяния на хора и животни. Умрелите гризачи се събират и заравят.