Признаци

Сечението се проявява в омекване и загниване на стъблото на младото растение, непосредствено на повърхонстта на почвата или малко по-долу от нея. Повреденото нежно стъбло не е в състояние да крепи растението и то поляга, пада като отсечено. При отглеждане на гъст разсад, отначало се “изсичат” отделни растения. След това болестта обхваща съседните до тях, като се образуват петна от заболели растения. По-късно те изсъхват и в лехата остават празни места.

Особености на сеитбата за отглеждане на зеленчуков разсад

Сечението може да нападне и застарели разсадни растения. При тях загиват кората в основата на стъблото, без да засяга проводящи снопчета. Такъв разсад не клюмва, а спира растежа си и след известно време увяхва и изсъхва. От сеченето по-силно страда гъстия, прерасал и изнежен разсад. При пипера повреди от тази болест са по-големи при висока влажност на въздуха и повишаване на температурите.

Повишена чуствителност към болестта имат и едностранчиво подхранваните с азот растения, особено когато се отглеждат при недостатъчно светлина.

Причинители

Причинители на истинското сечене са различни плесени, обитаващи почвата:

  • - най-често Pythium debarianum и Rhizoctonia solanni,
  • - по рядко гъби от родовете Phytphtora и Fusarium.

 

Те са разпространени посъвместно. Особено силно се намножават във влажна и богата на органично вещество почва, при температура около 25 гр.С и недостатъчна светлина.

Най-честите болести при пипера и как да се справим с тях

Борба

Прилагат се редица мероприятия при отглеждането на разсада. Семената да се засяват при отпимална гъстота. Разсадите да се отглеждат на обеззаразени торопочвени смески. След поникване, да се поддържа отпимална температура и влажност в култивационните съоръжения. При появата на сечене по разсада да се пръска с 0.2 % разтвор на радомил + или 0.25% разомил цинеб.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Календар на зеленчукопроизводителя за февруари

Производство на червен пипер за мелене

Агротехнически метод за борба с болестите при зеленчуковите култури