Сортове. Гороглед 6. Растенията са високи 60 см. със две-три разклонения на основното стъбло. Плодовете са стърчащи с маса 22-25 грама, тъмнозелени, а в ботаническа зрелост наситено червени. Първите беритби при разсадово отглеждане започват след 15-20 август.

Букетен. Той е детерминантен тип сорт с височина 25-35 см. Плодовете са 7-8, стърчащи разположени на кичур на върха на стъблото със средна маса 10-12 гр. Сортът е с висока полска устойчивост на вертицилийно увяхване.

Букетен 50. Полудетерминантен сорт е с височина на стъблото 40-45 см. На едно растение има 9-12 плода. Плодовете са с по-дебел перикарп и кожица от плодовете на сорт Букетен.

Колочай М 622. Унгарски полудетерминантен сорт, височина на стъблото 35-45 см. с три разклонения. Средната маса на плода е 12-15 грама. Сортът е ран и чувствителен към вертицилийно увяхване.

Новоселска капия 379. Стъблото е високо 55-65 см., плодовете са висящи със средна маса 28-30 гр. Подходящ е за отглеждане в Северна България.

Отглеждане на разсад. За южните райони 70-80% от разсада се произвежда в неотопляеми оранжерии, а за северна България - 100%. Сеитбата се извършва поетапно с рътени семена от 1 до 30 март със сеитбена норма 8-10 гр. на кв. метър за сортовете Гороглед 6 и Новоселска капия и 6-8 гр. на кв. м. за Букетен. Разходната норма е 180-200 гр. на декар. От 1 кв. м. се получават 400-600 растения. За подобряването на прихващането на растенията при засаждане, за ускоряване на ранозрелостта и за повишаване на добива във фаза пети шести лист разсадът се пръска с 0,1 процентов разтвор на хлорхолин-хлорид или ХЕФК при разходна норма 5 милилитра разтвор на растение.

Сеитба. Оптималният срок за сеитба на безразсадовия пипер е 1 - 10 април. При този срок в зависимост от температурните условия пиперът пониква за 22-25 дни. Сеитбата се извършва с пневматична сеялка със сеитбена норма 0,45-0,5 кг. семена на декар на три редова лента по схема 70+45+45 x 4 - 6 см. или 80+40+40 x 4 - 6 см. Възможна е и гнездова сеитба с разстояние между гнездата 10-12 см. със 7-8 семена в гнездо. При тези схеми на сеитба се осигурява гъстота на посева 30 хил. растения за триредовата и до 50 хил. растения за четириредовата лента.

При късна сеитба често младите растения загиват от топлинен удар след 20 май, известно още като топене на растенията.

Засаждането на пипера започва от 22-25 април и трябва да приключи до 20-25 май. По-късното засаждане води до намаляване на добива с 20-25%, а след 1 юни до 60%.

Разсадът се засажда по една от следните схеми - 70+45+45 x 10 - 12 см., 80+40+40 x10 - 12 см., редово 60 по 10 - 12 см. с междулентово разстояние 135 см.

Грижи след засаждането. Разсадът се полива едновременно със засаждането и до три дни след това се извършва поливка за прихващане на растенията с 20-25 куб. м. вода на декар.

Напояването преди поникването на безразсадовия пипер е задължително мероприятие. То се извършва в интервал 3-5 дни с поливна норма 12-15 куб. м. вода на декар. От поникването до фаза 6-7 лист между поливния период се удължава на 6-8 дни. След тази фаза до формирането на завръза поливките се извършват през 10-12 дни с 30 куб.м. вода на декар. През периода на интензивно нарастване на плодовете междуполивният интервал е 6-8 дни като през втората половина на юни и през август поливната норма достига 45 куб.м. вода на декар.

При разсадовия пипер от прихващането на растенията до формирането на завръза междуполивният период е 10-14 дни с 25 куб. м. вода, след което се полива през 6-8 дни с норма от 30 до 40 куб.м. вода на декар.

Напояването при разсадовия пипер се извършва гравитационно или чрeз дъждуване, а при безразсадовия до 5-6 лист задължително чрез дъждуване, а след това може и гравитационно.

След поникването на безразсадовия пипер до фаза 5-6 лист в случай на заплевяване се окопава.

За подобряване на водно въздушния режим и за борба срещу по-късно поникналите плевели се извършват три четири обработки на почвата на дълбочина 6-8 см.

При късно поникналите посеви и при хладна есен узряването на пипера може да се ускори чрез пръскане с 0,1-0,2% флордимекс.

Беритба и добиви. Плодовете се берaт в пълна ботаническа зрелост, когато са с лека до средна степен на завяхване. В зависимост от сорта и от технологията добивът варира от 800 до 1500 кг. от декар.