Зеленият лук се отглежда предзимно след домати, зелен фасул, картофи, пипер, късни краставици. Преди дълбоката оран се тори с 35-40 кг/дка суперфосфат и 25 кг/дка калиев сулфат, а преди засаждането се внасят 20-25 кг/дка амониева селитра.

За предзимно отглеждане на зелен лук се използва арпаджик, тип попска фракция с размер на луковичките 15-22 мм в диаметър. При по-голям размер, над 22 мм, по-късно през пролетта мм образуват цветоносни стъбла, в резултат на което лукът става негоден за консумация. Подходящи за предзимно отглеждане на зелен лук са сортовете от групата на лютивите Лясковски 90, Пловдивски 10, Конкурент. С цел ритмично снабдяване на пазара със зелен лук се препоръчва етапно засаждане на луковиците от втората половина на септември до края на ноември. Засаждането е по схема 10-15 см между редовете и 7-8 см в редовете. Избират се здрави луковички и се засаждат с дънцето надолу в почвата, на дълбочина 5-6 см. За 1 декар са необходими 40-50 кг арпаджик, попска фракция. Дъното на браздичките не бива да бъде твърдо и уплътнено, тъй като след започване на растежа, коренчетата не могат да проникнат в почвата и повдигат луковичките на повърхността.

Грижите по отглеждането на зелен лук са доста ограничени. През пролетта, при стопяване на снега, се подхранва с 15-20 кг/дка амониева селитра и при първа възможност се окопава, за да се подобри въздушно-газовия режим и да се затопли почвата. Лукът е готов за консумация през пролетта, когато растенията достигнат височина 35-40 см, от втората половина на март до края на първото десетдневие на май. След изваждането те се почистват от почвата и се измиват, ако са замърсени, почистват се по-жълтелите листа и се навързват на връзки по 5 или 10 броя. В зависимост от това се получават от 12 000 до 20 000 връзки зелен лук от декар.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какви са изискванията на лука към влагата?

Определяне на срока за изваждане на лука

Съвети по oтглеждането на спанак

Кой са най-подходящите почви за отглеждане на лук?

Манголд се отглежда чрез директна сеитба на семената