Колеги, мокрото лято нанесе много сериозни щети на реколтата от рапица, ечемик и пшеница. Немалка част се орони и попадна в почвата. Последвалото засушаване в по-голямата част на страната не позволи поникването и развитието на самосевките. Има голяма опасност това да се случи точно когато не трябва, а именно след сеитбата. Всеки фермер знае какъв е ефекта на самосевките върху следващата култура от сеитбооборота – прореждане и затормозване на посева. Това налага запечатване на посева след сеитбата, съответно при рапицата с хербициди срещу житни, а при пшеницата и ечемика с хербициди срещу широколистни. Това отдавна се ползва като много ефективен метод за борба с плевелите още от сеитбата в някои съседни страни. Опита показва, че третирането с хербициди на житните култури през пролетта много често не постига желания ефект поради напредналата фаза на развитие на плевелите и нарастващата им устойчивост срещу хербицидите. Много добър ефект дава също и есенното вегетационно третиране с хербициди. Това са практики, които тепърва навлизат по-сериозно и у нас. Другото мероприятие, което трябва да се проведе преди сеитбата е е третирането на семената със специалните торове за стимулиране на покълването, образуването на кореновата система и устойчивостта на посева към неблагоприятни условия през есенно-зимния период. Изследванията показват, че това е задължително мероприятие предвид много добрия ефект върху състоянието на посевите, което в крайна сметка рефлектира и върху добивите. Много от фирмите предлагащи листни торове имат и варианти за третиране на семена - Лактисем, Лебозол, Акрамет (виж снимките в профила на izhel). Третирането се извършва заедно с фунгицидите за обеззаразяване на семената – просто торовете и фунгицидите се разтварят заедно в посочените дози в необходимото количество вода. Не оставяйте посевите си без предсеитбено торене – това ще донесе само загуби в най-критичния период. Наред с азота, фосфора е най-важния хранителен елемент, който определя както количеството, така и качеството на реколтата, спестява препарати поради увеличената устойчивост на болести, както и устойчивост на суша. Може предсеитбено да внесете поне 15 кг/дка амофос, а до началото на ноември 10-12 кг/дка амониева селитра. Суперфосфата ще е усвоим едва напролет и затова амофоса като директно усвоима форма е най-подходящ. Особено големи грижи трябва да се полагат за семепроизводствените участъци, което е залог за добра реколта през следващата година. На всички пожелавам спорна сеитба и много добра следваща земеделска година.