Някои по-важните болести по рапицата са:

Мана - причинител е гъбата Peronospora parasitica

Патогенът се съхранява като ооспори в почвата и като мицел в семената, където запазва жизненост до 6 години. Разпространението й се осъществява чрез дъждовните капки по растенията и в температурен интервал от 8-12°С. По растенията се образуват хлоротични петна, покрити с белезникав спорообразуващ налеп. Семената са спаружени и с тъмносиви петна. За предпазване на посевите е необходимо да се използват семена, които са обеззаразени. При силна проява се третира с някои от следните фунгициди: алиет 80 ВП- 0,4 на сто, корсейт М ДФ –0,25 на сто, ридомил голд 68ВП – 0,25 на сто с прилепител. Желателно е препаратите да се редуват.

Брашнеста мана - причинител Erysiphe communis

Болестта се развива масово при сухо и умерено хладно време. По листата, листните дръжки и цветоносите се появяват единични петна с брашнест налеп. Растенията пожълтяват и прегарят, а по-късно загиват. При силно развитие на болестта особено в семепроизводните посеви могат да се приложат препаратите: алто 320ЕК – 0,02 на сто, байлетон 25 ВП – 0,02 на сто, пънч 40 ЕК – 0,007 на сто, рубиган 12,5ЕК – 0,02 на сто, скор 25ЕК – 0,02 на сто и др.

Чернилка – причинител са патогените от род Alternaria

Зимуват и се съхраняват в растителните остатъци в почвата и в семената. Оптимална температура за развитието им са 20-28°С. Признаците на болестта се наблюдават по всички органи на растенията. По листата се наблюдават жълти, а по-късно черни петна с концентрична структура. Листата постепенно изсъхват и окапват. Върху стъблата и шушулките се наблюдават тъмновиолетови петна. По цветоносите се открива черен налеп. Шушулките се деформират, засъхват и се напукват. Семената са с влошени посевни качества. За контрол на чернилката могат да се използват препаратите дитан М45 – 0,2 на сто, браво 500 – 0,2 на сто и др.

Фомоза – причинител е гъбата Leptosphaeria macularia

Зимува в растителните остатъци и семената. Развива се силно във влажно време, при температура 21-25°С. По младите растения се наблюдава признаци като сечене на разсада. По стъблата на растенията се наблюдава кафява ивица, която започва от подземната част и достига до листата. Постепенно растенията увяхват. По листата се образуват големи сиво-кафяви петна с черни плодни тела. Нападнатите цветоно- си се деформират, разпукват, семената са спаружени с черни точки. За борба се използват следните фунгициди: дитан М45 – 0,2 на сто, купроцин - 0,4 на сто.