Дукена ЖОЛЕВА, агрометеоролог

След топлото за сезона време в края на март и началото на април настъпи нормализиране на топлинните условия. В резултат на наднормените температури в края на изтеклия месец с максимални стойности достигнали на много места в страната до 26-27оС, а в района на Пазарджик – и до 30оС, пшеницата и ечемикът в Южна България встъпиха във фаза вретенене. До средата на първото десетдневие на април фаза вретенене бе наблюдавана и при част от есенниците в Дунавската равнина и в североизточните райони на страната.

Очакваните благоприятни топлинни условия и наличните много добрите влагозапаси в 50- и 100-сантиметровия почвен слой са предпоставка за значителен напредък в развитието на есенните посеви и трайните насаждения. До края на първото-началото на второто десетдневие на април фаза вретенене при пшеницата и ечемика ще добива масов характер.

През периода ще се наблюдава увеличение на вегетативната биомаса и при засетите ранни пролетни култури. До средата на април при овощните култури цъфтежът, оплождането и формирането на завръзите в полските райони на страната ще протича без опасност от критични минимални температури. Прогнозираното относително сухо време през по-голямата част от периода ще осигури възможност за своевременно извършване на растителнозащитните пръскания при овошките, за преодоляване на закъснението при сеитбата на слънчоглед и други средноранни пролетни култури. В края на март изтекоха оптималните срокове за сеитбата на слънчоглед в Южна България, а до средата на първото десетдневие на април – и в Дунавската равнина.

Първата половина от следващия период съвпада с агротехническия срок за сеитбата на слънчоглед в Североизточна България и високите полета на Югозападна България.