Предстои сеитбата на есенници реколта 2009-2010 година. Пшеницата и ечемикът са основните зърнени култури, които се отглеждат у нас. Те са културите, които заемат най-големи площи и определят финансово-икономическото състояние на земеделския сектор. За устойчиво развитие на зърнопроизводството е необходимо провеждане на качествена сеитба при спазване на всички технологични и фитосанитарни изисквания.

Сеитба с окачествен (сертифициран) посевен материал

Семената, предназначени за сеитба, трябва да бъдат анализирани за издаване на здравни свидетелства съобразно пределно допустимите граници на заразеност по видове болести, пренасящи се със семената.

Качествено обеззаразени семена

В момента в търговската мрежа има достатъчно и разнообразни по действието си продукти за обеззаразяване на семената от пшеница и ечемик, осигуряващи много добро ниво на защита. Изборът на фунгицид за обеззаразяване на семената трябва да става след направен лабораторен анализ и получаване на резултатите от него. За да се постигне по-добър ефект от обеззаразяването е необходимо да се използват фунгициди, имащи действие и срещу фузариума, пренасян със семената. Друго важно условие за качествено обеззаразяване е използването на изправна техника за операцията.

Задължително е да се използва само специализирана техника при обеззаразяването на семената. То има няколко предимства:

• Равномерно разпределение на работния разтвор върху семето и добро качество на покритие;

• Точно дозиране на разтвора, което води до икономия на препарат;

• Висока производителност и срочно извършване на третирането;

• По-голяма безопасност за здравето на работниците.

Недопустимо е обеззаразяването на семената за посев да се прави ръчно - чрез “лопатиране”.