Процесът, при който обръщането на почвата става заедно с растящата върху нея зелена маса, е известен като зелено торене. Влиянието на зеленото торене е подобно на оборския тор - обогатява почвата с ценни микроелементи и азот. Въпреки това зеленото торене се прилага твърде рядко, тъй като ангажира обработваема площ, която остава без реколта. Но зеленото торене има голямо бъдеще, тъй като оборските торове не са достатъчни за цялата обработваема площ. Още повече, ако засятото растение е от бобовите култури и натрупва по корените си грудки от бактерии, то зеленото торене е още по-ценно.

Засяване на бобови култури. Известно е, че реколтата усвоява на декар обработваема земя до 5-10 кг азот и още толкова се измиват от ерозията, така че почвата обеднява на азотни вещества. За да бъде тази обработваема земя плодородна, то трябва да й се възстанови загубеният азот. Той може да се набави от бобовите растения, които имат свойството да "отглеждат" по корените си азотофиксиращи бактерии във вид на грудки. Тази взаимовръзка на бобовите растения с азотофиксиращи бактерии е известна като симбиоза.

За зелено торене с бобови растения се използват няколко вида, от които най-популярна е люцерната, която трябва да заема все повече площи, първо, заради ценната си надземна част - стеблото и второ, заради обогатяването на площите с грудкови бактерии от азот, който става съставна част на почвените минерални хранителни вещества и е достъпен за следващите култури, които ще бъдат засети там.

В практиката често за зелено торене се ползва фий, чийто шушулки и зърно са ценна храна за животните, но най-ценното е, че площите засяти с фий се обогатяват и добиват структура за следващи култури.

Много ценен бобов вид е соята, чийто зърна и брашно са много ценна храна, не само за животните, но и за човека. Ценни бобови растения са също баклата и граха, които не само са добра храна за човека, но и обогатяват почвата с грудкови бактерии от азотофиксиращи видове. Не бива да се пропуска и самият боб - площите засяти с бобови култури обогатяват бедните планински почви, където трудно може да се изкара оборски тор.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Торене на плододаващи ябълкови дървета

Торене на сливовите дръвчета с различните видове тор

Подхранване на ягодоплодните култури с азотни торове

Схема на торене на лозата и видовете торове