Лозата развива мощна коренова система, която може да извлича хранителни вещества от голям обем почва, както и способността на смукателната част на корените да усвояват трудно неразтворимите съединения от нея се нуждае от торене. Лозата е многогодишно растение, което се отглежда на едно и също място в продължение на много години. Всяка година с гроздовата реколта, пръчките и листата от почвата се изнасят големи количества хранителни вещества и тя непрекъснато обеднява.Установено е, че от 1 дка плододаващо лозе се извлича от 7-12 кг азот, от 2-3,5 кг фосфор и от 5-12 кг калий, 3 кг магнезиев оксит и 16 кг калциев окис.От микроелементите – бор 8-15 г, манган 7-17 гр., мед 6-12 гр., цинк 10-12 гр. И молибден 0,2-0,3 гр. Възстановяването на тези количества хранителни елементи става единствено чрез торене с органични и минерални торове.За нормалното развитие на лозите и получаване на високачествено грозде е от най-голямо значение торенето с азот, фосфор и калий.Азотът- необходим за растежа на лозите, образуването на хлорофил в листата и засилване на фотосинтетичната им дейност. При недостиг на азот гроздето и леторас- тите остават по-дребни и недоразвити, листата жълтеят. Излишъкът на този елемент предизвиква буен растеж, зърната са по-едри, но по-воднисти и по-често се нападат от болести особено от сивото гниене. Вината имат тръпчив вкус, трудно се избистрят и се предразположени към заболяване.Фосфорът – необходим по време на цъфтежа, като създава за по-доброто оплождане и оформяне на гроздовете за залагането на съцветията в зимните очи. Увеличава се захарното съдържание на гроздето и подобряване качеството на виното, повишава се сухоустойчивостта и студоустойчивостта на лозите. При недостиг на фосфор добивът на гроздето намалява, а растежът на леторастите отслабва.Калият – необходим през периода на узряването на гроздето и пръчките. Лозата е калиеволюбиво растение и този елемент съдейства за натрупване на повече захари в гроздето и пръчките, с което се повишава студоустойчивостта на лозите. При недостиг на калий, в началото на есента, листата потъмняват и са чупливи.Калцият – подобрява качеството на гроздето в определени количества, но в големи причинява хлороза на лозите. Магнезият участва в състава на хлорофила. Различни са методите за определяне торопотребността на лозата, като най-широко приложение имат полският торов опит, почвения анализ и листния анализ /листната диагностика/, която се прави в научни институти и специални лаборатории. Полският торов опит е класически метод за определяне на нуждите на лозата от торене. Залага се по специална схема, по която се определя растежа и плододаването на лозите при конкретните почви и климатични условия. Анализ на почвата – метод, с който се определя торопотребността на лозата и по установеното количество на основните хранителни елементи, се определя необходимостта от торене.Листната диагностика – се основава на резултатите от листния анализ, за да се установи нуждата на лозите от даден хранителен елемент. Сравняват се получените данни от анализа на листата с критичното ниво на съответния хранителен елемент.Най-точни резултати се получават чрез комбинираното използване на почвения анализ, листната диагностика, растежната сила на лозите и техния добив. В лозарството се използват два вида торове-органични и минерални. Органичните торове – осигуряват на лозата необходими хранителни елементи, обогатяват почвения хумус, подобряват нейните физически свойства и активизират микробиологичната дейност, в резултат на което се повишава почвеното плодородие.От органичните торове най-много се използва оборския тор, птичия тор и компостът. Хранителните им вещества се усвояват от лозите постепенно, поради което е необходимо да се тори през 2-3 години с по 3-4 тона на дка. Оборски тор – съдържа приблизително азот – 0,5 %, фосфор /Р2О5/-0,2% и калий /К2О/-0,6%. Използва се когато е добре разложен, но се предпочита прегорелият. При по-тежки почви може да се използва и полуразложен за одобряване физическите свойства на почвата. Птичият тор – е най-богатият на хранителни елементи органичен тор и се използва в по-малки количества 250-300 кг/дка. Преди внасянето му се накисва с два пъти повече вода за 10-15 дни, за да ферментира. Компостът – се приготвя от различни растителни остатъци- листа, стъбла от зе- ленчукови растения, слама, раздробени лозови пръчки и др. Отпадъците се нареждат на пластове дебели 20-35 см, като между всеки пласт се поставя малко почва и се залива с торова течност или вода. Така се оформя купчинка с ширина 1,5-2 м, която отгоре и от страни също се покрива с почва. След около една година компостът „узрява” и е готов за използване като оборския тор. Минералните торове – използват се за торене на лозята азотните, фосфорните и калиевите торове. Азотни торове Амониевата селитра/амониев нитрат/ - подходящ е за всички почвени типове. Азотът в него е в амониевата и нитратната форма и варира от 33,5 до 34,5 %. Амонячната част се свързва с почвата и не се измива,а нитратната се отмива. Използва се 18-20 кг/дка. В лозята в много редки случаи се налага да се тори едновременно с амониева селитра и суперфосфат. Смесването става непосредствено преди внасянето им, защото се образува амоняк, който излита във въздуха. Загуба на азот от амониевата селитра става и при варовити почви, поради което се внася винаги с плитките обрабтки на почвата.Амониев сулфат – съдържа 20,5-21% азот в амониева форма, физиологично кисел тор, използва се 25-30 кг/дка, като не се препоръчва за почви с повишена кисе-линност.Карбамидът – е най-концентрирания азотен тор. Съдържа 46-46,3% азот в амидна форма. Физиологичен неутрален тор подходящ за всички почвени типове. Натриева селитра – съдържа 15-16% азот в нитратната форма. Физиологичен алкален тор подходящ за торене на лозя засадени на кисели почви. При честа употреба влошава физиологичните свойства на почвата. Фосфорни торовеОбикновеният суперфосфат – произвежда се в две модификации: праховиден-съдържащ 18,5-19,5 и гранулиран – 19,5-20,5 % фосфор в усвоима форма /Р2О5/ Подходящ е за всички почвени типове. Не се измива от валежите и поливните води и почти не се придвижва в почвата.Двойният суперфосфат – различава се пот обикновения с по-високото съдържание на усвоим фосфор /Р2О5/ - 38-42 %.Тройният суперфосфат – съдържа 46 % фосфор в усвояема форма /Р2О5/. Всички видове фосфорпни видове имат сив цвят, водоразтворими са с, незначителна сбивае- мост при съхранение. Свързавт се с почвата и са слабо подвижни, не изменят рН на почвата. Внасят се дълбоко в почвата в зоната на кореновата система на лозята.Калиеви торове:Калиев сулфат – произвежда се в праховидна и гранулирана форма. Съдържа калий /К2О/ - 50 %, водоразтворим с незначителна сбиваемост, смесва се с всички торове без карбамида, свързва се с почвата, слабо подвижен, повишава рН на почвата.Калиев хлорид – съдържа 48-60 % калий /К2О/ . Водоразтворим с незначителна сбиваемост, свързва със всички торове без карбамида, свързва се с почвата, слабо подвижен, повишава рН на почвата. Като калиев тор може да се използва и пепелта от изгарянето на лозовите пръчки, слънчогледови стъбла, слама, дърва и други растителни отпадъци. Събранта пепел се съхранява на сухо място и се използва по 60-100 кг/дка. Микроелементите, макар и в минимални количества имат важно значение за физиологичните процеси на лозата. Медта участва в дишането и по-специално влиза в състава на полифенолксидозата, цитохромоксидозата и аскорбиноксидозата. Тези ензими ускоряват синтеза на антоцианите и участва в обмяната на белтъчните вещества. Цинкът участва в дишането, обмяната на захарите и протеините в синтеза на ауксина. Заедно с бора и медта повишава сухоустойчивостта на лозите. Манганът също участва във важни физиологични процеси, като дишане, фотосинтеза, в синтезата на хлорофила и аминокиселините. Комбинирани торове Азотно –калиев магнезиев тор – съдържа 10 % общ азот, 15 % калий /К2О/ и 7% магнезий. Позходящ е за почви бедни на магнезий. Използва се при основната обработка. Амофос – висококонцентриран азотно-фосфорен тор, който съдържа 10-11 % азотг и 48-50 % фосфор /Р2О5/. Подходящ е за всички видове типове почви. Внася се с основната обработка. Калиева селитра – азотно-калиев тор, съдържащ 13,5% азот и 46 % калий /К2О/. Използва се при всички видове почви.