След раждането прасетата трябва да забозаят коластра. След коластрения период започват да приемат мляко. Подхранването на бозайничетата трябва да започне през втората седмица.

При отбиване на 21-28-дневна възраст прасетата трябва вече да приемат с лекота смеската, която ще получават и след отбиването. Правилно подхранваните прасета се развиват по-добре. Прасетата трябва да са в добро здравословно състояние и да се отглеждат при хигиенични условия, защото през тази възраст пасивният имунитет е намалял значително, а собственото производство на защитни вещества е все още недостатъчно. Прасетата, които не са подхранени добре през бозайния период, 3-4 дни след отбиването свикват трудно с новата храна. Храната за подхранване трябва да е с много добри вкусови качества, да се приема с апетит от прасетата, да има висок диетичен ефект и др.

Подхранването започва с противоанемични добавки - железен и меден сулфат, овесени ядки, препечени зърна, минерални храни, млечни храни (пълномаслено или обезмаслено мляко, суроватка, мазнини и др.), ситно настъргани моркови, ситно нарязана млада люцерна или коприва и др. Освен по този начин подхранването може да се проведе и с предстартерна смеска, като се използват и медикаментозни противоанемични средства. Използването на различни фуражи и добавки за подхранване трябва да бъде съобразено с физиологичното състояние на прасетата, с измененията в ензимната активност на храносмилателната система. Майката не трябва да има достъп до фуража на прасетата.

При храненето на бозайниците, рано отбитите и подрастващите прасета до около 100-дневна възраст (30-35 кг маса) обикновено се използват три вида смески - предстартерна (до 10 кг маса), стартерна (от 10 до 20 кг) и гроуерна (от 20 до 35 кг). В предстартерната смеска участват повече фуражи от животински произход, затова тя е най-скъпа. Има най-високо съдържание на протеин и аминокиселини. В стартерната смеска млечните фуражи са застъпени по-слабо. Съдържанието на протеин и аминокиселини е по-ниско. Тя е сравнително по-евтина. Гроуерната смеска съдържа протеинови фуражи предимно от растителен произход и няма млечни фуражи. Равнището на протеина и аминокиселините е най-ниско и тя е най-евтина. Характерното и за трите вида смески е, че те се съставят съобразно с възрастовите изменения в храносмилателната система на прасетата, с потребностите им от хранителни вещества и с икономиката на храненето. В тях участвуват лесносмилаеми фуражи с висока достъпност на хранителните вещества. Балансирани са по отношение на протеин, аминокиселини, витамини, минерални вещества и др. Съдържат биостимулатори. Отличават се с добри диетични и вкусови качества.

Предпазването на прасетата от стрес допринася за техния нормален растеж и добро здравословно състояние. Причините за стрес могат да бъдат различни. Една от тях е рязката смяна на смеските (дажбите), защото те се различават твърде много по състав, консистенция, съдържание на хранителни вещества и др. В такива случаи апетитът намалява и прирастът спада. Смяната на смеските се отразява неблагоприятно по време на ваксинация, кастриране, отбиване, преместване от едно помещение в друго и т.н. Старата смеска трябва да се сменя с нова в продължение най-малко на 2-3 дни и поне една седмица след отбиването. През преходния период се дава от двете смески.

Консистенцията на смеските може да бъде различна - течна, навлажнена, суха брашнеста и гранулирана. Храненето с течна храна се прилага при отбиване на 4-5-дневна възраст. Тогава прасетата привикват по-бързо към течната храна, отколкото към сухата. След 7-10- дневна възраст смеската може да се дава в сухо брашнесто или навлажнено състояние. Ако смеската е навлажнена (съотношение между смеска и вода до 1:3), прасетата приемат повече храна, отколкото при брашнестата, но по-малко в сравнение с гранулираната. Освен с вода смеските може да се навлажняват с течно обезмаслено мляко и течна суроватка.

В гранулираните фуражи се намалява съдържанието на влакнини, а витамините и антибиотиците се разрушават незначително (ако гранулирането се извършва при температура, не по-висока от 85-90°С), увеличава се хидролизираната скорбяла и др. Достойнствата на гранулираните смески зависят до голяма степен от физичните им свойства - големина, здравина, твърдост, доколко са устойчиви на разрушаване при транспортирането. За прасета с маса до 10 кг диаметърът на гранулите трябва да бъде 2,5-3 мм, до 20 кг - 3-4 мм и до 30-35 кг - 4-6 мм. При даването на подходящи гранули младите прасета имат много добър растеж. Гранулираните смески се дават на прасетата от 7-10-дневна възраст.

През бозайния период прасетата се подхранват 3-4 пъти дневно. Преди всяко даване на храна се отстраняват остатъците от предишната, ако тя е била навлажнена. След отбиването - на 21-28-дневна възраст, подхранването е двукратно за денонощие.

Прасетата от съвременните породи и хибриди могат да приемат дневно следните количества смеска:

  • през бозайния период (28 дни) - 40-60 г;
  • от отбиването (маса 6-8 кг) до достигане на 20 кг - 600-800 г;
  • през периода на подрастване до достигане на възраст 100 дни (маса 30-35 кг) - 1400-1600 г.

Храненето на подрастващите прасета на воля цели да се задоволяват изцяло потребностите им от енергия и хранителни вещества, за да се използват генетичните възможности на съвременните породи за интензивен растеж. През ранния период на развитие прасетата изразходват за единица прираст по-малко фураж, отколкото в по-късния етап на отглеждане.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Избор на прасета за угояване

Датският ландрас е една от най-специализираните породи свине за месо

Голямата бяла свиня е една от най-разпространените и перспективни породи в света