Датски ландрас

Датският ландрас е една от най-специализираните породи за месо в света. Създадена в Дания. Тялото на свинете има аеродинамична форма, главата е малка, удължена и суха, с тясна и дълга зурла. Ушите са големи и клепнали напред. Гърбът е дълъг и здрав, а холката - дълга и лека. Гърдите са средно дълбоки и с крушовидна форма. Цицките са правилно поставени и добре развити, обикновено 14-16. Задната част е равна и в повечето случаи с четириъгълна форма. Бутът е широк, дълъг, добре развит и месест. Краката са къси, средно дебели и добре поставени. Кожата и четината са бели.

Датският, а впоследствие и Шведският ландрас са използвани в много страни не само за подобряване качествата на местните свине, но и като развъден материал за създаване на нови породи - Естонска беконна свиня, Английски, Полски и Немски ландрас, Уелска свиня и др. Сега във всички страни с развито свиневъдство непрекъснато се увеличава относителният дял на свинете от породата Ландрас.

Английски ландрас

Ландрасът в Англия има предимно шведски произход. За кратък период породата добива голяма популярност и разпространение и сега заема второ място в породната структура на страната.

Свинете майки притежават много добри възпроизводителни способности (9,5-10 живородени прасета от прасило), а потомството им проявява отлични угоителни и кланични качества. Нерезите се използват за промишлено кръстосване и за получаване на прасета за угояване.

При кръстосване с Голямата бяла свиня се получават хибридни родители с високи репродуктивни качества.

Белгийски ландрас

Белгийският ландрас е създаден на основата на местната дългоуха и Германската бяла дългоуха свиня.

Свинете имат дълго тяло с широк замускулен гръб. Крупата е почти квадратна, а бутовете са със силно изразена мускулатура. Свинете от породата са чувствителни към стрес, като особено трябва да се внимава при превозването им.

Както у нас, така и в повечето страни Белгийският ландрас се използва в бащиния компонент и най-често за получаване на нерези кръстоски. Взема участие и в създаването на специализирани бащини линии.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Потребности на свинете от витамини

Червенка по свинете - една от най-опасните болести

Родилните боксове в свинефермите