Зелевата муха (Delia (Chortophila) brassicae Bouche) е широко разпространена навсякъде в нашата страна и е един от най-сериозните неприятели по ранното главесто и цветно зеле.

Кои култури поврежда зелевата муха и в какво се изразява повредата?

Зелева мухаЗелевата муха поврежда най-много главестото и цветното зеле, но вреди още по алабаша, ряпата, репичките и други зеленчукови култури. Ларвите на мухата нагризват централния корен на зелевите растения повърхностно или на известна дълбочина. На едно растение обикновено вредят голям брой ларви. Повредените растения изостават в растежа си, а при силно нападение завяхват отначало само в обедните часове, а по-късно и през целия ден или напълно загиват. При масово нападение унищожава до 80% от растенията..

Как изглежда ларвата на зелевата муха?

Ларвата е бяла, блестяща, без обособена глава и крака. Предният край е стеснен, а задният - разширен. На предния край се намират две черни хитинени кукички, които изпълняват функция на глава, крака и устен апарат. Тялото е дълго 6-8 мм. Възрастното насекомо наподобява къщната, но е по-дребна

Каква е биологията на зелевата муха?

Зелевата муха развива три поколения годишно и зимува като какавида в почвата. Мухите от първото поколение летят през април и началото на май, когато цъфтят вишните и напъпва люлякът. Те предпочитат да снасят яйцата си около по-буйните растения по повърхността или плитко в почвата и в места с повече пресен оборски тор. Една зелева муха снася 100-150 яйца, които са бели, цилиндрични и дълги около 1 мм. След като се излюпят, ларвите се придвижват към централния корен, който повреждат. Те се развиват в зависимост от средните денонощни температури на май за 20-30 дни и какавидират по местата на повредата или близо до повредения корен. Към края на май какавидите се откриват лесно след разрохкване на почвата около растенията с признаци на повреди. Мухите от второто поколение летят през юни и снасят яйцата си около неприбраното зеле или около диви кръстоцветни видове, а от третото летят през август-септември, но повредите от тях, както и повредите от второто поколение имат по-малко значение за зелевите растения.

Как се провежда борбата със зелевата муха?

Необходимо е да се прилага висока агротехника - торене, поливане, обработка на почвата, за да се отгледат силни и бързо развиващи се растения. За да се ограничат повредите от зелевата муха, необходимо е след прибирането на реколтата да се почистят всички растителни остатъци.

Борбата с зелевата муха включва ранно засаждане, тъй като късните посеви се повреждат по-силно. Трябва да се използва здрав и закален разсад. Корените на зелевия разсад, при засаждането, може да се потапят в гъста каша от равни части на почва и пресен оборски тор.

При силно нападение се прилагат химични третирания срещу възрастните насекоми преди снасяне на яйцата. За борба с зелевата муха се използват широкоспектърни инсектициди - Вазтак Нов 100 ЕК - 0,02%, Нуреле Д - 0,04% мл/дка и др. Провеждат се 2-3 пръскания през 7-14 дни.