овошки Фитопатогенните вируси са нуклеопротеиди, т.е. те са съставени от белтък и нуклеинови киселини. Основните съставни компоненти на вирусите (белтъчини и нуклеинови киселини) се характеризират с видова специфичност. Генетичната (наследствената) и инфекциозната функция на вирусите се изпълнява от нуклеиновата киселина.

Навлизането на вируса в клетките на гостоприемника нарушава неговите нормални функции, което се проявява с външни изменения. Външните признаци на вирусните болести по растенията са твърде разнообразни и в много случаи са сходни с признаците на бактерийните и гъбните болести, а в други случаи - с признаците на неинфекциозните болести по овощните. Само някои форми на мозаично прошарване на листата и цветовете са типични за тази група болести.

Различават се два типа симптоми на вирусните заболявания при овощните - мозайки и жълтеници (хлорози).

Мозайките се характеризират с изменения в оцветяването на цвета на отделните участъци от нападнатия орган. По листата и цветовете се появяват жълти до бели, по-ясно или по-слабо ограничени зони, редуващи се с нормално зелени участъци. Такива признаци се проявяват във формата на пръстени (некротични пръстеновидни петна по вишнята), разлети капки, дъгички, чертички (шарка по сливата). При някои заболявания те се появяват и по плодовете (шарка по сливата) и др.

При мозайките не се наблюдава силно подтискане на растежа. Тук патологичните изменения се изразяват в анатомичния и цитологичния строеж на отделните органи и тъкани.

Жълтениците или хлорозите се характеризират с равномерно пожълтяване на целия орган (жълтеница по прасковата и жълтеница по вишнята - Peach yellows и Sourcherry yellows). Вирусните болести от тази група силно подтискат растежа и развитието на растенията.

Вирусите са типични облигатни паразити, които заразяват само живи тъкани, и то през рани, получени от механични наранявания при присаждане или други агротехнически манипулации. Вирусът се пренася от смучещите насекоми (листни въшки, цикади, трипсове и нематоди). Овощните видове се заразяват най-лесно чрез вегетативното размножаване на дърветата. След присаждането на пъпки от вирусно болно растение, вирусът обхваща както полученото ново растение, така и подложката. От издънките на болното растение или от ластуните на болни ягоди се получават болни растения и т.н. В борбата с вирусните болести по овощните е необходимо да се използват различни методи.