Дезинсекция

Унищожаване на вредители като хлебарки, бълхи, мухи, дървеници, кърлежи и др. Дезинсекцията е организирана дейност за ликвидиране на вредните членестоноги, които са преносители на инфекциозни и паразитни болести. Дезинсекцията включва две групи мероприятия - профилактични и изтребителни.

Профилактичните мероприятия са:

- санитарно-хигиенни мерки, чрез които се ограничава достъпа на вредителите в сградите чрез различни дейности;

Изтребителни мероприятия са:

- биологични методи - използват се естествените неприятели на вредителите;

- механични методи – работа с прахосмукачка, изтърсване, миене и почистване;

- физични методи - изгаряне, суха топлина, изваряване, пара;

- химични методи - основни съвременни методи, при които се използват биологично активни вещества, действащи токсично и унищожаващи вредителите;

Дератизация

Унищожаване на вредители като мишки, плъхове, съсели и други вредни гризачи. Дератизацията представлява цял комплекс от мерки за унищожаване на вредните гризачи. Според целите и задачите дератизацията бива системна и еднократна.

Системната дератизация се нарича още непрекъсната и се прилага целогодишно по план.

Еднократната дератизация се прилага, когато се установи наличие на вредни гризачи в дадена среда. Тя се организира във всички помещения на сградата.

Дезинфекция

Дезинфекцията или обеззаразяването е дейност, която включва различни методи и средства за унищожение на болестотворни и патогенни микроорганизми във външна среда.