Всеки един земеделец (агроном)е запознат с добрите агротехнически мероприятия за получаване на добри добиви и максимално олекотено изразходване на средства за постигане на този ефект!
Основните зърнено житните култури ( пшеница, ечемик, ръж, трити кале, овес, царевица, сорго, ориз и просо),и тяхното третиране с препарати за растителна защита в даден етап от развитието на културата е необходимо. При тези култури в зависимост от предшествениците и от състоянието на площите на които ще се засява, пролетните третирания с хербициди, фугициди или инсектициди имат известен негативен ефект върху растението. Това е така наречения стрес. Стресът е изразен в пожълтяване на листата и известна забава в развитието на културата за период около две седмици, което от своя страна удължава нейния вегетационен период. Удължаването на вегетационния период от своя страна може да затрудни самото узряване (наливане на зърното) на дадената култура, от там проблеми със сроковете за прибиране и съчетано с не благоприятните вече климатични условия (валежи, ниски температури) да влоши качеството на продукцията и нейната цена на пазара.
В зависимост от това каква е културата, какъв е нейния срок за сеитба, прибиране и устойчивостта на болести и неприятели трябва да се подбере точния период и благоприятните климатични условия за направата на пръскането. Всеки един от препаратите изисква употребата на прилепител за прилагането му и по добрите резултати от третирането, което от своя страна увеличава и разходите дори и с минимална стойност.
Установено е, че ако вместо прилепител се използва течен азотен тор. Той има свойството да намали стреса на растението и едновременно с това да го подхрани с необходимите му елементи за продължаване на развитието и успешно формиране на съцветия и плодове. Възможността на УАН да се прилага заедно с препаратите за растителна защита дава една алтернатива за Българския земеделец да умее да съчетае добрите агротехнически мероприятия за отглеждане на растенията и да направи така, че това да работи в негова полза!