Грудков хоботникКои неприятели се наричат грудкови хоботници, по кои зеленчукови култури вредят и в какво се изразява повредата?

Грудкови хоботници (Sitona sp.) се нарича една група твърдокрили насекоми (бръмбари), чиито ларви се хранят с грудките по корените на бобовите растения. Те вредят по-силно по граха и баклата. Ларвите нагризват грудките по корените, кореновите власинки и дебелите корени, а възрастните - периферията на листата във вид на полулунни изрезки. Бръмбарите изгризват още вегетационния връх и семеделите, като причиняват загиване на растенията.

Каква е биологията на грудковите хоботници?

Грудковите хоботници развиват по едно поколение годишно и в зависимост от видовете зимуват като възрастни насекоми и ларви или само като ларви в почвата, под растителни остатъци, в чима на ливадни треви и на други защитени места. Презимувалите бръмбари отначало вредят по многогодишните бобови растения, а след това - по граха, баклата и други едногодишни видове. Оплодените женски снасят яйцата си по повърхността на почвата около растенията, а често и по листата на растенията. След излюпване ларвите отиват в почвата и започват да се хранят. Ларвите се развиват за около 30-40 дни, какавидират в почвата и новите бръмбари излизат от почвата през втората половина на юни и през юли.

Как се провежда борбата с грудковите хоботници?

В борбата с грудковите хоботници голямо значение имат ранната сеитба и дълбоката оран след окосяването на граха и баклата. Необходимо е рано през пролетта да се наблюдават посевите от грах и при установяване на повече от два бръмбара на 1 м2 да се пръска с: Банкол 50 ВП - 70 гр/дка; Децис 2,5 ЕК - 60 мл/дка; Суми алфа 5 ЕК - 20 мл/дка и др. Десетина дни след пръскането посевите се преглеждат отново и ако числеността на бръмбарите превишава 2 броя на 1 м2, отново се пръска с един от посочените препарати.