Като се изключи осланяването на растенията, което при рано засадените картофи е често явление, от ниски температури страдат главно клубените. При по-продължително въздействие на температура около -3°С или по-ниски клубените замръзват, а след размръзването бързо омекват и се скапват. При по-краткотрайно въздействие измръзва само богатият на вода пръстен от проводящата система в клубена, като добива кафяв или възчерен цвят, а в съседство с него се образува цяла мрежа от дребни кафяви петна, представляващи замръзнали флоемни клетки. При силно есенно осланяване на растенията такова потъмняване на проводящия пръстен може да се яви само в пъпния край на клубена. При продължително въздействие на температура малко под 0°С месото в клубените потъмнява едва забележимо или става червеникаво. Макар и да не последва гниене, потъмняването силно намалява консумативната стойност на картофите.

Много често извадените клубени, оставени непокрити на нивата, се осланяват. След 2-3 дни те омекват от единия край, а в съхранилището развиват мокро гниене.

Повредите от студа зависят не само от абсолютната стойност на ниската температура и продължителността на въздействието й, но и от сорта картофи, вида на почвата и степента на узряване на клубените. За предотвратяване на тези повреди се препоръчва:

  • растенията да се загърлят добре, особено късните сортове;
  • картофите да не се вадят веднага след нощни мразове, а да се чака пълното размразяване;
  • извадените клубени при опасност от слана да се събират на купчини и да се покриват със слама или картофени стъбла;
  • повредените клубени да се отделят преди съхраняването.

Подсладяване на картофите

Когато температурата е около 0°С, тя не може да причини измръзване на картофите. При такава температура обаче дишането отслабва, докато въздействието на ензимите върху скорбялата продължава, вследствие на което в клубените се натрупва захар. Такива сладникави картофи трябва да се поставят при температура около 10°С, за да се отстрани захарта чрез по-усилено дишане.