Начинът на размножаване една от най-съществените разлики между птиците и бозайниците. Птиците снасят яйца, а след това от тях се излюпва следващото поколение птици. Яйцата се образуват в размножителната система. В яйчника се формира жълтък като запас от хранителни вещества за яйцеклетката. В яйцепровода се образуват белтък, подчерупкови ципи, черупка и външна восъкоподобна обвивка, наречена кутикула.

Яйчникът на снасящите птици има гроздовидна форма и в него са разположени голям брой яйцеклетки. От тях сравнително малка част нарастват, като натрупват жълтък и след това се превръщат в яйца. Това става в яйцепровода. Той достига на дължина при снасящи кокошки до 60-70 см, а в период на пауза се свива до 10-20 см. Жълтъкът се оформя за около 14 дни, а за останалите части на яйцето са достатъчни 24-26 часа.

Отделните видове птици се различават значително по броя на снесените яйца. Най-малко снасят дивите видове, а от селскостопанските птици гъските имат най-ниска носливост. Кокошият вид притежава най-големи възможности за продължаване на вида. За 1 година една кокошка може да снесе средно 250-280 яйца. От тях може да се излюпят 180-200 пилета, които след 5 месеца са пълноценни полово зрели птици. Високите размножителни способности на птиците може да се осъществят само ако яйцата се люпят изкуствено. Този процес е известен като инкубация, а машините, в които става люпенето - инкубатори.

Инкубация

Първите опити за изкуствено люпене на яйца са осъществени преди хиляди години и тази дейност е била доста успешна, защото до нас са достигнали сведения за изкуствено люпене на големи партиди яйца в Китай и Египет. Създаването на инкубатори получава силен тласък след създаване на термометъра. Прецизното контролиране на температурата дава възможност за създаване на машини за люпене с висока ефективност.

В съвременните инкубатори се създават и поддържат оптимални условия за развитие на зародишите. Това е на първо място температурата. Тя се движи от 37,5 до 37,8°С от 1-вия до 18-ия ден и от 36,5 до 37,4°С от 18-ия до 21-вия ден на кокошите яйца. Вторият важен фактор за инкубацията е влажността на въздуха. В началото на инкубацията тя е до 60-70%, а през последните дни - 70-85%. За да се избегне прегряване на яйцата, всеки модерен инкубатор има система за охлаждане. Въпреки че зародишите се развиват затворени в яйцето, те дишат, като поемат кислород през порите на черупката и отделят въглероден двуокис, затова инкубаторите имат вентилационни отвори, през които влиза чист въздух. За равномерното развитие на зародишите яйцата в инкубатора се обръщат веднъж на всеки час или на всеки два часа. Това става, като рамките с яйцата се наклоняват на 45° напред или наляво, а при следващото обръщане - съответно назад или надясно също под ъгъл 45° спрямо хоризонталното равнище. Общо интервалът на завъртане на рамките с яйцата е 90°. При малките домашни инкубатори обръщането става ръчно.

Излюпването при кокошките става за 21 дни, при пуйките този период е 27-28 дни, при патиците - 27-28 дни, при гъските - 30-31 дни.

При инкубацията от 100 заложени яйца обикновено се излюпват от 75 до 85 пилета.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на пуйки през есента и зимата

Значение и потребности на птиците от витамини

Отбор и преценка на яйцата за люпене

Породи пуйки със стопанско значение

Домашно приготвени фуражни смески за птици