За излюпването на пилета обикновено се използват яйца собствено производство, но понякога - получени от другаде. Наложително е яйцата да са с известен произход и да се знае дали са събирани от кокошки, отглеждани заедно с петли, т.е. дали са оплодени. При отделните видове домашни птици оптималното съотношение на мъжките разплодници към носачките е различно.

Оптимално полово съотношение за получаване на оплодени яйца

Видове птици

Носачки на един разплодник

  яйценосно направление общоползвателни породи за месо (бройлерно направление)
Кокошки 8-10 7-9 5-6
Пуйки - 10-12 7-8
Патици 7-8 4-5 -
Гъски - - 2.5-3

Не се излюпват пилета от яйца, закупени от магазина или съхранявани повече от 10 дни. Яйцата, предназначени за инкубиране, не трябва да се съхраняват повече от седем дни, тъй като при престояването им настъпват необратими промени, наричани „стареене".

При престояване на яйцата се влошават и показателите при излюпването. Така например, ако при 5-дневно съхраняване на оплодените яйца се излюпват 91%, то при 10 дни - 74-82%, при 15 дни - 64-70%, при 20 дни - около 20-30%, а при 25-дневно съхраняване - едва 10-15%.

Яйцата за инкубация трябва да се събират колкото е възможно по-скоро след снасянето им в чисти съдове или овоцелови табла. Не бива да се използват замърсени съдове, насипен материал за подложка, както неправилно се постъпва от много стопани - дървени трици, пясък, талаш, слама или пясък. Яйцата трябва да бъдат чисти. При гъските и патиците може да се използват за инкубиране и яйца със замърсена черупка. Те трябва да се почистват веднага след снасянето им с мека кърпа, навлажнена с 1%-ов разтвор на калиев перманганат. Температурата на дезинфекционния разтвор трябва да бъде с 10-15°С по-висока от температурата на яйцата, т.е. 30-40°С.

За инкубиране се отбират яйцата със средна големина за вида и породата. Прекалено едрите яйца обикновено са с два и дори три жълтъка, а в дребните понякога няма жълтък. Колкото по-еднородни по размер и време на снасяне са яйцата, толкова по-едновременно се излюпват пилетата. Оптималната маса на яйцата при кокошките е 54-60 гр., при пуйките - 75-90 гр., при патиците - 80-90 гр. и при гъските - 150-205 гр. Негодни за инкубиране са яйцата с пукната или счупена черупка, с прекомерно дебела или с много тънка черупка.

За по-достоверно определяне на разплодните качества на яйцата, както и за проследяване на развитието на ембрионите в инкубираните яйца те се просветляват в затъмнено помещение със специални лампи - овоскопи. При просветляването светлината преминава през черупката и се установяват скритите й дефекти - пукнатини, незабележими преди това, мраморираност и неравномерно отлагане на калций - всички те през време на инкубацията нарушават обмяната на водата и минералните вещества на ембриона и довеждат до смъртта му. Въздушната камера на яйцето за разплод е неподвижна, разположена е в тъпия край и диаметърът й трябва да е не по-голям от 15-18 мм. Големината и разположението на въздушната камера са важни признаци за качеството на яйцата - с увеличаване на срока на съхраняване се уголемява и въздушната камера.

Жълтъкът с добре очертани контури е разположен в центъра на яйцето. При просветляването той е по-тъмен и при завъртане на яйцето заема устойчиво първоначалното си положение. Яйцата, при които жълтъкът е в крайно разположение в близост до черупката и променя мястото си при завъртането им, са негодни за инкубиране. Яйцата, които са като еднородно оцветена маса, са също така негодни за инкубиране - при тях обвивката на жълтъка е разкъсана и той е смесен с белтъка.

Току-що снесеното яйце няма въздушна камера. Тя се образува при изстиването на яйцето, което при снасянето е с телесната температура на носачката. При свиването на вътрешното съдържание на яйцето, което е съпроводено и с изпаряването на известно количество влага, през порите на черупката може да бъдат засмукани и някои микроорганизми - коли бактерии, салмонели, стафилококи, псевдомонади и др. Някои от попадналите върху черупката на яйцата подвижни микроорганизми могат да проникнат и активно, отначало върху подчерупковата ципа, а по-късно при стареенето или инкубирането - и във вътрешността му.

С цел предотвратяването на задържането и развитието на микроорганизмите, споменати по-горе, както и на различните видове плесени, причиняващи заболяване и смърт на ембриона, е възприето всички яйца, предназначени за инкубиране, да се подлагат на предварителна дезинфекция. Най-широко прилаганият метод за дезинфекция на разплодните яйца е обгазяването им с пари на формалдехид (фумигация), които имат бактерицидно, фунгицидно (убиват плесените) и вирусоцидно (убиват вирусите) действие. От голямо значение е времето за провеждане на фумигацията след снасяне на яйцата. Салмонелите, колибактериите и псевдомонадите проникват през черупката за 1-2 часа след снасянето на яйцето. Ето защо през това време е необходимо провеждане на фумигацията. На практика означава, че при промишлено или полу-промишлено добиване на яйца след всяко събиране трябва да се извършва обгазяване - 2 до 4 пъти дневно.

За провеждане на фумигация с формалдехидни пари са необходими следните средства: формалин (40%-ов формалдехид), калиев перманганат и вода. Смесването на компонентите става в емайлиран или глинен съд с вместимост 1-2 или повече литри в зависимост от големината на помещението (камерата, където се провежда фумигацията). За 1 м3 от пространството, където предварително са подредени картоните а яйцата по пода или на рафтове, са необходими 35 см3 формалин, 15,5 см3 вода и 23,5 г калиев перманганат. След уплътняване на камерата (помещението) и осигуряване на температура 18-20°С (може и чрез затопляне) в съда се поставят водата и формалинът. Съдът се слага в тавичка, след което към сместа вода + формалин се добавя калиевият перманганат и се разбърква с дървена или стъклена пръчка. Бързо се излиза от помещението и плътно се затваря вратата. Дезинфекцията на яйцата продължава не по-малко от 30 минути, но не по-дълго от 1 час. След това се провежда вентилация с монтиран за целта вентилатор или чрез проветряване с отваряне на вратата.

Разплодните качества на яйцата се преценяват и чрез лабораторни методи на изследване за биологична пълноценност. Тези изследвания се извършват в съответните ветеринарни лаборатории.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

„Изсипване" при кокошките

Люпене на яйца от пъдпъдъци

Отглеждане на кокошки за яйца

Лекарствена профилактика и лекуване на птиците

Хранене на пуйки