През есента и зимата при тихо време и при температура на въздуха, не по-ниска от -8°С, пуйките трябва да се пускат на двора. Ако има сняг, преди това дворът трябва да се разчисти. Част от двора се използва за площадка, на която се поставят хранилките. Площадката трябва да се държи винаги чиста и насипана с пясък, а при по-голям студ да се настила със слама, средно едър талаш или друг материал.

Въздухът в птичарника трябва да бъде чист и сух. Затова на вентилационните отвори в помещенията се поставя платно, както и газопоглъщаща материя. При слънчево и тихо време вентилаторите се отворят изцяло, при хладно и облачно време отворите им се покриват с платно и вентилацията става през платното, а при голям студ или силен вятър отворите се покриват по- плътно.

При използване на платно върху отворите на вентилаторите температурата в птичарника трябва да бъде не по-ниска от -4°С в продължение на не повече от 3-4 часа през деня. Нормално температурата в птичарника през зимата е от 8 до 1°С. През нощта при силно застудяване тя трябва да се регулира, като се притварят вентилационните отвори и се спусне предпазният им щит.

Постелята има голямо значение за нормалното отглеждане на пуйките. Преди да се настеле, подът се почиства добре и се дезинфзкцира.

Сламата се настила на пласт, дебел не повече от 10-15 см. След 2-3 дни тя се разбърква с желязно гребло или с дървена грапа. При силно замърсяване отгоре се настила нов пласт от 2-3 см. Вместо слама може да се използват смлени царевични кочани, торф, талаш и др.

При отглеждане на пуйки на дебела несменяема постеля два пъти седмично постелята се разрохква, за да се избегне сбиването и навлажняването й. В пуйчарника и на двора трябва да се поддържат строг ред и чистота. Помещението се дезинфекцира най-малко два пъти годишно.

Хранилките за мека храна през топлите дни се чистят и се мият след всяко хранене, а през зимата - всеки 3-4 дни. Поилките се измиват добре при всяко пълнене и веднъж в месеца ∙се дезинфекцират. Фермата трябва да има самостоятелен инвентар, транспортни съоръжения и пр.

При почистването на помещенията трябва да се избягват всякакъв шум и излишни движения, за да не се безпокоят птиците.

За да се получат по-рано яйца за люпене, желателно е 1-1,5 месеца, преди пуйките да започнат да снасят, да се удължи денят чрез допълнително осветление. За допълнително електрическо осветление се отбират през есента добре развити, здрави млади пуйки с 10% по-високо живо тегло от средното за стадото, които се хранят с пълноценни храни. Всеки месец през периода на допълнителното осветление се измерва живото тегло на птиците и в зависимост от него се регулира и храненето на пуйките, така че да не снижават живото си тегло, нито пък много да го завишават, което е във вреда на носливостта. Във всяко отделение на пуйчарника се поставят две електрически лампи от 70-75 вата с рефлектори или луминесцентни лампи, чиято светлина е близка до дневната. Трябва да се осветлява подът с хранилките, поилките и кацалките.

Продължителността на електрическото осветление се регулира така, че на денонощие пуйките да бодърстват по 13-14 часа. Осветляването започва в края на ноември и завършва до началото на март. Увеличаването и съкращаването на периода на изкуственото удължаване на деня всеки път става последователно с по 15-20 мин. на ден съобразно с изменението на дължината на деня. Птиците не трябва да се държат на изкуствена светлина повече от определеното време, защото може да се стигне до изтощаването им поради това, че не могат да почиват, и може да се получат обратни резултати.

В разпределението на работата при полуинтензивното отглеждане на пуйки по часове трябва строго да се спазва следното:

  • хранене на птиците със зърно сутрин и вечер;
  • хранене с мека храна 1-2 пъти на ден;
  • допълване на хранилките с брашнена смеска, минерална храна и пясък;
  • даване на витаминно сенно брашно и кореноплоди;
  • даване на вода два пъти на ден при липса на автоматични поилки;
  • почистване на помещението;
  • пускане на птиците на двора и настаняване вечер;
  • включване и изключване на електрическото осветление в определения час. С часовников механизъм това става автоматически.

През есенните месеци е необходимо възрастните пуйки и младите поотраснали вече (3-5 месечни) пуйчета през деня да се изкарват на паша в стърнищата и в люцерновите или други блокове. За целта се избират участъци с по-големи количества храна по тях (разпилени зърна, зелена храна и пр.). Птиците, които се изкарват на паша, се подхранват допълнително.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Грижи за бройлерите от първия ден

Използване на зелените фуражи за получаване на по-висока продуктивност на селскостопанските птици

Паразитни болести по птиците

Как да получите повече от зимните носачки