Най-важното при угояването на гъските е организацията на храненето. Ако се спазват необходимите условия и препоръки на специалистите, резултатите винаги ще бъдат добри. Спазването на режима при гушенето е абсолютно необходимо условие. Храненето трябва да става на няколко пъти и особено късно през нощта, за да не остават гушите на гъските празни. Ръчното гушене трябва да трае по-дълго време, като се дават малки почивки на гъските, за да нормализират дишането си.

За храна трябва да се използва пресята, калибрирана жълта царевица, с което се избягва нараняването на хранопровода на птиците.

Препоръчва се угояването на гъските да става на полутъмно, помещенията да са отдалечени от шумно движение и пътища, за да се осигури спокойствие за птиците. Да не се сменят гледачите-угоители, тъй като това се отразява лошо върху процеса на угояването.

За съкращаване срока на угояването гъските трябва да са лишени от възможност за движение и почти фиксирани на едно място, поради което в един угоителен бокс трябва да се поставят повече птици.

В никакъв случай не трябва да се дава много вода на птиците през време на гушенето, тъй като тя способства за по-бързото преминаване на храната през храносмилателната система на птиците и тя се оползотворява по-слабо. Може да се дава вода два пъти на ден в ограничено количество най-много половин час след гушенето.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Хранене на пилета бройлери

Домашно приготвени фуражни смески за птици

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките