Състояние на пчелните семейства
Месец юли се характеризира със следните климатични особености:
- най-високи средно месечни температури (дните са горещи и сухи)
- краткотрайни, понякога поройни валежи.
В повечето райони на страната през втората половина на месеца се засушава, което е причина за намаляване на нектароотделянето в природата. В полските райони естествената тревна и плевелна растителност осигуряват поддържаща паша. Слънчогледът, люцерната (за семепроизводство), лавандулата, памукът и тютюнът се явяват последната за сезона главна паша. В планинските райони пчелите събират нектар от ливадната растителност и от растенията по сечищата и младите горски насаждения – салвия, планинска чубрица, мащерка, риган, конски босилек, малина, къпина, различни видове детелина и други.

Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша. По този начин складират и събират в пчелните гнезда значително количество нектар.

Към края на месеца затихва размножителният инстинкт, при което активността на пчелните семейства намалява, пчелните майки снасят по-малко яйца за денонощие, преустановява се отглеждането на търтеи, почти спират восъкоотделянето и градежът на питите. Пчелите започват да гонят търтеите от кошерите и са склонни към кражба.

Работа на пчеларя. Основната задача на пчеларите през този месец е да осигурят достатъчно празни пити в пчелните гнезда за складиране на нектар. За целта се поставят магазини и корпуси. Разширяването на пчелните гнезда в началото на месеца се извършва, както с изградени пити, така и с восъчни основи за градеж. Когато пчеларят не разполага с достатъчно празни пити, своевременно трябва да изважда пълните, да ги центрофугира и отново да ги връща в кошера.

За нормалната дейност на пчелите от особено значение е да се поддържа оптимален микроклимат в пчелните гнезда. Осигурява се много добра вентилация като се отворят напълно всички входове и вентилационни отвори, а дъната се спускат. Кошерите се засенчват с трева, клони и др. Пчелите са с повишена нужда от вода за отглеждане на пилото си и за поддържане на оптимална въздушна влажност в кошерите. За целта им се осигурява чиста вода през поилките.

Центрофугирането на питите с мед се извършва в затворено помещение като се вземат всички необходими мерки срещу възникване на пчелна кражба. Центрофугираните пити се връщат в кошерите за почистване от пчелите ако пашата е последна за района.

В райони, където няма поддържаща паша пчелните семейства се подхранват, за да се стимулира яйценосната дейност на майките. Използва се рядък захарен разтвор (1,5 към 1). В противен случай пчелната майка спира яйцеснасянето и в семействата остават физиологично стари пчели, които измират преди зазимяването.

Важно е да не се забравя, че когато пашата намалее, прегледите и подхранванията на пчелните семейства се извършва или сутрин рано, или надвечер.

Друга важна задача на пчеларите през месец юли е да се направи преценка на майките в пчелните семейства. Времето е благоприятно за подмяна на старите и ниско продуктивни майки с млади.

В началото на месец юли съществуват оптимални условия за отглеждане на пчелни майки. Когато пашата е слаба, семействата отглеждачи задължително се подхранват до запечатване на маточниците. Получените пчелни майки могат да се използват за подмяна там, където е необходимо, или да се предадат в малки семейства (осигурява им се всичко необходимо за нормално иззимуване), т.е. оставят се на пчелина като запасни майки.

В пчелните гнезда трябва да се поставят периодично пити, в които майките да снасят. Отглеждането на повече пило до по-късен период осигурява достатъчно млади пчели, което е важно условие за нормално иззимуване.

През този месец се обръща внимание и на създадените през май и юни семейства. Целта е до есента тези семейства да се развият нормално, да имат запаси от мед и прашец и да отгледат достатъчно пило. При необходимост те се подсилват с една-две пити със запечатано пило, взети от здрави семейства. За по-добро зимуване отводките могат да се групират по две в един кошер, като се осигури плътна отвесна преграда и отделни входове (най-добре в различни посоки).

През този период пчеларите имат възможност да отделят запасни пити с нектарен мед и прашец, които да се използват при зазимяване или на следващата година за попълване на хранителните запаси на пчелните семейства. За целта се избират светло-кафяви пити със запечатан мед и пити с прашец. Съхраняват се в складови помещения, които периодично се опушват със сяра против восъчният молец.

През юли пчеларите могат да съберат ръчно известно количество прашец – главно от царевицата чрез изтърсване на метлиците. Независимо, че хранителната стойност на прашеца от царевица е по-ниска, той успешно може да се използва за подхранване като се смесва със захарен разтвор или медно-захарно тесто. Полученият прашец задължително се изсушава на сянка и се съхранява при хладилни условия или като се залее с мед.

Грижите, положени за пчелните семейства през юли оказват влияние върху успешното зимуване, както и върху нормалното развитие и състоянието им през следващата година.