През зимата пчелите са събрани на кълбо като взаимно се топлят. Част от кълбото с горната си част захваща части от меда, с който се хранят пчелите. След като намалее пчелното кълбо постепенно се придвижва нагоре и назад към задната стена на кошера. Не винаги се налага придвижването на кълбото в ляво или в дясно ако в питите има достатъчно мед. Понякога още към средата на зимата се налага да се преместят страничните пити при положение, че медът е малко и пчелите са го изконсумирали. Това преместване не е лесно за пчелите. Те преминават над горните летвички на рамките, където е по-топло, при положение, че има оставено място за преминаване. Когато такова място липсва най-често пчелите умират от глад независимо от наличието на мед в съседните пити. Температурата в кълбото на пчелите се поддържа в границите 14-28 градуса. Температурата извън кълбото е доста по-ниска. По този начин пчелите изразходват храната много икономично. За да се запази топлината в кълбото по повърхността му са наредени пчели плътно една до друга, образувайки нещо подобно на обшивка. Предназначението на тези пчели, които са почти неподвижни е да предпазват кълбото от излъчване на топлината му навън. След известно време пчелите навлизат навътре в кълбото и биват заместени с други. Вътре в кълбото пчелите са по-подвижни. Извършват слаби движения с краката, гръдните мускули или с цялото си тяло като в резултат на тези движения се излъчва необходимата топлина. Колкото е по-студено, толкова по-силни са тези движения. Когато температурата е около 14 градуса пчелите преминават в активно състояние, тъй като под 14 градуса цялото семейство може да замръзне и загине. Към края на зимата при повишение на температурата започват да шумят по-силно. Дори и на спадане на външната температура под 7 градуса, температурата в кошера се увеличава над 28 градуса. Това е необходимо, защото при силно застудяване температурата в кълбото бързо спада и има опасност да се понижи под критичната. По време на относителния покой пчелите извършват слаба дейност, консумират относително малко храна и поддържат сравнително ниска температура. Това много облекчава живота на пчелното семейство при неблагоприятните външни условия. Неправилното зазимяване на пчелните семейства, нарушаването покоя на зимуващите пчели от неприятели, недоброто затопляне на кошерите имат тежки последици поради рязкото изменение на условията вътре в гнездото. Това води до увеличена консумация на храна и до преждевременна смърт на голяма част от пчелите, а понякога и на целите пчелни семейства.