От 13 май до 31 май 2024 г. се отваря допълнителен прием на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”. 

Четете още: ДФЗ е с нов изпълнителен директор

Изплащането на средствата е до 17 юни, реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

Искането е отправено от Добруджанския овощарски съюз, които настояват за удължаване на срока за подаване на заявления и представяне на необходимите документи, тъй като част от земеделските производители нямат възможност за закупуване на продуктите за растителна защита, допустими по схемата, в срока, определен в приетите указания и настояват за удължаването му до края на месец май т.г. 

Утвърденият бюджет по схемата за държавна помощ е до 10 000 000 лв. за 2024 г.

От Фонда припомнят, че съгласно Указанията за прилагане на помощта, приети на 17.01.2024 г. беше открит прием на заявления за подпомагане в периода от 19 февруари до 30 април 2024 г., а срокът за изплащане на средствата е до 31 май 2024 г.

С оглед на това, че в определения срок за прием и отчитане на документите голяма част от земеделските стопани са успели да подадат заявление и да отчетат направените разходи, на тях ще бъде извършено плащане в рамките на предварително обявения срок до края на месец май.

Изменените Указания за прилагане на схемата ще бъдат публикувани на сайта на Разплащателната агенция.