Водата в пчелина е предпоставка за доходно пчеларство. С появата на първото пило трябва да започнат и нашите грижи за пчелите. Именно в този момент те се нуждаят от вода. Тя е нужна преди всичко за приготвяне на кашицата от прашец и мед за приготвяне на пилото. Кашицата се приготвя с вода, а пчелите, които отделят млечице консумират много прашец и пият повече вода.Тя е нужна особено през пролетта, когато постъпва по- малко нектар, и през лятото, когато пчелите нямат възможност да излитат при по-лошо време.

През горещото време и при лоша вентилация пчелите донасят вода за разхлаждане на гнездото и за повишаване на влажността на въздуха в кошера. Желателно е пчелина да има по две поилки.Те да са на завет и на слънце.водата да бъде топличка и чиста. Поилката системно се почиства два пъти седмично със сапун и четка.

Силни пчелни семейства изразходват по 300-400 мл вода на ден. Пчелини от 50 семейства поемат до 189 мл вода на седмица. Донасянето на вода се извършва от най-старите пчели, които може да се разпознаят по черния цвят, в следствие на оронването на космиците от гърдите и коремчето. През активния период пчелите си набавят вода от рекички,чешми, кладенци, от росата на листата и локвите. Тези източници често пъти са далече и при лошо време пчелите не успяват да се върнат в кошера, а освен това застоялите води често съдържат зарази. Пчелите изразходват много енергия, храна и време за обезпечаване на семейството с вода особено при липса на паша.

Ако има добра паша потребността от вода се удовлетворява за сметка на постъпващия в кощера нектар. Съдържанието на вода в нектара достига до 80%, а в меда остава около 20%. В най-големите горещени, ако до пчелина няма водоизточник, 90% от летящите пчели са ангажирани с доставяне на вода.Често водоноските са принудени да напускат кошера в студено и ветровито време. Ето защо трябва да осигурим на слънчево и заветно място пчелина подходяща поилка със затоплена вода.

Пчелите никога не трябва да се оставят без вода, защото без нея се раждат непълноценни пчели. Пчелините не трябва да са около големи водоеми, това би довело до голяма загуба на летящи пчели. Твърде важно за успешното развитие на пчелните семейства е доставяне на вода в края на зимата и началото на пролетта. Може да използвате специално изработени хранило-поилки.Те са с две изолирани отделения за сироп и за вода. Хранило поилката успешно се използва и в по-продължителните безлетежни дни през активния сезон. Това предотвратява опасността от заболяване на пчелите в подобни периоди от майска болест. Доставянето на вода в пчелина спомага за намаляване на разпространението на болестта нозематоза.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Важно за пренасянето на кошерите от едно място на друго

Екологично пчеларство

Пчелни килийки - видове