Пчеларят трябва да подготви кошерите за транспорт. Той трябва да отстрани всички пити с нектар и течен мед, да осигури сигурна вентилация, да прикрепи рамките да не могат да се движат, да избере паша където ще постави кошерите. Трябва да вземе съответното удостоверение от ветеринарно-медицинската служба, че семействата му не страдат от заразни заболявания и намиращи се на около три километра, там където ще ги пренесе, няма болни семейства. Трябва да влезе във връзка с пчеларското дружество в района, че му разрешава да постави кошерите си и няма за разполагат техни кошери или частни лица, за да не влезе в конфликт и намери кошерите накилкани. Трябва да уведоми общинските власти, че ще разположи еди колко си пчелни семейства, тъй като общината е отговорна за опазването им от крадци и злосторници. Това е написано във всички ръководства.Тук искам да се спра на товаренето на кошерите на превозното средство, за да не им се случи неблагополучие, каквото се случи на мен през първата година на пренасянето на кошерите. При товаренето трябва да се спазват известни изисквания. Разположението на кошерите зависи от пътя, по който ще се движи превозното средство. Ако то ще се движи по асфалтов път, където шофьорът може да си позволи по-висока скорост, рамките в кошерите трябва да бъдат разположени успоредно на осовата линия. Ако случайно се наложи шофьорът да натисне по-силно спирачния педал и превозното средство спре внезапно, ако рамките са перпендикулярно на осовата линия, всички ще се придвижат напред върху първата, ще се смачкат много пити и пчели, ще потече мед, ще се предизвика кражба дори да са добре прикачени. Тогава инерционната сила действа отзад напред. Друго е положението, когато превозното средство се движи по изронен полупланински път и при движението камиона се люшка ту надясно, ту наляво съобразно с неравностите на пътя. Тогава рамките трябва да бъдат разположени перпендикулярно но осовата линия, тъй като при движението се клатушкат ту наляво, ту надясно и ако са успоредни на осовата линия ще се смачкат независимо, че превозното средство се движи със съвсем малка скорост. Повтарям - при асфалтов път, при по-голяма скорост и опасност от внезапно спиране рамките трябва да са разположени успоредно на осовата линия. Обратно при изровени полупланински пътища при бавно движение те трябва да са разположени перпендикулярно на осовата линия. Напомням това, тъй като много пчелари не го знаят и могат да станат причина за много пакости. - Д-р Станчо Георгиев