При медоносните пчели в питите се различават три вида килийки: работнически (среден диаметър на всички страни 5,35 мм), големи с форма на жълъд, увиснали надолу майчини килийки (маточници) и търтееви (незаетите са средно с диаметър 6,91 мм).
Работнически и търтееви килийки

Формата на работнически и търтееви килийки е правилна шестоъгълна призма, затворена от три четириъгълни, ромбовидни, плоскости на дъното; тъпите ъгли между тези плоскости образуват тристенна пирамида. Тъй като всяка стена и всяка плоскост от дъното са едновременно разделителни стени между две килийки, този принцип на изграждане дава възможност за оптимално използване на пространството - на квадратен сантиметър се събират четири работнически или три търтееви килийки - при минимален разход на строителен материал и време, забележителна здравина и устойчивост (или по-просто „стабилност"), както и минимална топлопроводимост. Следователно конструкцията е топлоизолирана, а шестоъгълната призма на килийката като че ли е измерена според закръглената форма на ларвите - така че са изпълнени и биологичните изисквания. Не е чудно, че съвременната техника заимства този гениален конструктивен принцип; той играе значителна роля в самолетостроенето, независимо дали се нарича двуслоен или сандвичев принцип на строителство, или тип пчелна пита.

Дълбочината на килийките зависи от предназначението им. Килийките, предназначени за снасяне на яйца за пчели-работнички, са дълбоки около 10-12 мм; медовите килийки се изграждат по-дълбоки. Пълните с мед пити достигат дебелина 27-37 мм. Работническите и търтеевите килийки се използват за отглеждане на пилото и за складиране на мед. Освен това в работническите килийки пчелите съхраняват запасите си от цветен прашец. Това не става в търтеевите килийки.

Майчините килийки служат изключително за отглеждането на майки и се използват еднократно - тъй като са дълбоки от 200 до 250 мм майката не би могла да снесе яйце в тях за втори път. Процесът на яйцеснасянето протича още в стадий основа на маточник (майчина паничка). С развитието на ларвата килийката достига окончателния си размер. След излюпването на майката тя бива разрушена в една или друга степен. Поради дълбочината на майчината килийка за нея няма достатъчно място във вертикално положение между питите. Ето защо голямата й крайна част се изгражда надолу. Това обяснява защо маточници се градят на такива места в питите, където има празно пространство. Такива са предимно краищата и ъглите на питите от долната страна.

В самото пчелно семейство се различават роеви и свищеви маточници. Роевите маточници се изграждат по време на естественото роене, като изходната форма са маточните основи. По същия начин се образуват майчините килийки. При самостоятелно извършената от семейството тиха смяна на майката, но в много по-малък брой. Често в семейството се намират само две до три килийки.

Свищевите маточници се изграждат, когато по някаква причина семейството загуби майката. Тогава, за да си отгледа нова, то е принудено да използва наличното пило. Поради това тези килийки не се намират предимно в краищата на пчелните питите, а в средата. За целта стените на работническата килийка, в която се намира избраната ларва, се разграждат до половината и след това се надграждат до получаването на свищеви маточник.