Липицанският кон (липицанер) е една от най-старите породи в Европа. Създаден е в конезавода край гр. Липица в бившата Австро-Унгарска империя. Липицанският кон произхожда от стария испански кон - най-известната порода-подобрителка през XV и XVI в. В някои страни и днес продължава отглеждането на отделни стада, произхождащи от стария испански кон, като например стадата в конезавода „Липица", в „Съмбата" - Румъния и в „Кладруб" - Чехия.

Работата по създаване на породата липицански кон е започнала към края на XVI в. в конезавода „Липица". Първоначално по-голямата част от конете, по-всяка вероятност кръстоски от стария андалузки кон с арабския кон, били внесени от Испания. Използването на испанските коне продължило и по-късно, като в известни случаи били доставяни кладрубски и италиански ездови коне. За създаването на породата на липицанският кон голямо значение имали доброто хранене и гледане, а заедно с това и специалната тренировка на младите коне. И днес във всички континенти е известна „испанската школа" във Виена за трениране на липицански коне. Характерно за тази тренировка е силното натоварване на задните крайници. Манежната работа се провежда от земята. Тази специална тренировка е довела до заздравяване на скакателните стави и до усвояване на своеобразен, красив, с висока акция на предните крайници тръс. Издръжливостта и красивите движения на липицанските коне са им създали голямо име - те били много търсени в цяла Европа.

Липицанският кон (липицанер) е унаследил от източните коне сухостта и красивата форма на тялото, а от андалузкия (до известна степен) изпъкналия профил на лицевите кости. Средната височина при холката е 156 см. Повечето липицански коне са сиви, по-рядко са черни и алести. Липицанските коне имат красива рамсова глава и изразителни очи. Шията е здрава, добре замускулена, лебедова. Тялото е добре замускулено, силно и здраво. Живата маса  на липицанера е около  450-550 кг.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Хранене на работните коне

Цвят на косъма на конете

Болести по конете

Разпределение на работния ден на конете