ментаМентата се размножава изключително по вегетативен начин. За посадъчен материал се използват корени, пълзящи стъбла и разсад. По старата технология у нас ментата се е отглеждала като едногодишна култура. Всяка есен коренищата и пълзящите стъбла се изваждат и засаждат отново.

Най-добри резултати при условията на нашата страна се получават при есенно разсаждане на мантата в периода от 15 октомври до 15 ноември. По-ранното засаждане може да причини измръзване на ранните поници, а късното създава опасност от изсъхване и измръзване. Практикуват се няколко начина на засаждане:

Най-широко практикуваният начин за размножаване на ментата е изваждане на коренищата и засаждането им на ново място.

Насаждението, от което се вземат корени за размножаване (едногодишно или двугодишно), се реколтира еднократно през лятото. Това дава възможност за развитие на по-добър посадъчен материал през втората половина на лятото.

Използване на разсад от двугодишно насаждение

През пролетта в основата на растенията се получават поници с височина 10-15 см и собствени корени. Те се разсаждат на междуредови разстояния 70 см и на 15 см в реда. За новото насаждение се полагат оптимални грижи (окопаване, торене, поливане) и през август се прибира реколта, която е 80% за едногодишно насаждение. През втората половина на октомври растенията се изваждат и използват като висококачествен разсад за ново насаждение. От един декар разсадно отглеждана мента могат да се получат коренища за засаждане на 15-18 декара ново насаждение. Възможно е механизирано засаждане с разсадопосадъчна машина.

При малки площи, обработвани ръчно,през есента на втората година се изважда всичкия материал и се използва за ново насаждение.

Изваждането на корените на ментата става с плуг или картофовадачка. Старите и засъхнали части се премахват с лозарска ножица. Живите разклонения се разделят заедно със еталоните за засаждане. Извадените и почистени корени се засаждат веднага в отворени същия ден бразди. Ако се наложи пренощуване на извадените корени, те се покриват през нощта с влажна слама. Ежедневно се набраздява толкова площ, колкото може да се засади същия ден. Веднага след засаждането на ментата мястото се валира.