Нормално плацентата се отделя през първите 3-4 часа след раждането. В някои случаи забавянето може да е до 10-12 часа, което също се приема за нормално. Трябва да се има предвид, че понякога част от плацентата може да се изхвърли, а другата да остане в матката и да създаде сериозни проблеми върху здравословното състояние на кравата.

Най-очевидният факт за задържането на плацентата при кравите е появата на плодните обвивки и увисването им от вулвата на следващия ден след отелването. Забавеното изхвърляне на плацентата може да причини гнойни, лошо миришещи изтечения. Често липсват признаци за заболяване, но продължителното задържане (за 7 и повече дни) може да стане причина за намаляване на апетита и на млечната продуктивност на кравата. Лошата миризма на изтеченията е най-ясното доказателство за инфекцията на матката.

Причините за задържането на плацентата при кравите все още не са добре проучени. Най-често се среща при аборти, трудни раждания, удължена бременност, раждане на близнаци, недостатъчното отделяне на хормона окситоцин, непълноценното хранене, нарушен витаминен баланс, нарушената обмяна на веществата, затлъстяването, изтощението, недостатъчните разходки и движения, възпалението на матката и млечната жлеза, някои заразни болести, недоимъчни състояния, стрес и други. Различни заболявания също може да причинят задържане на плацентата.

За предпазване на кравите от задържане на плацентата, се практикува даването на 3-5 л околоплодна течност. През първите часове след раждането на кравите може да се даде 200-500 г захар и малко пшеничени трици под формата на затоплено поило.

Особено внимание трябва да се обърне на храненето и отглеждането на кравите през време на сухостойния период. Постигането на оптимално телесно състояние, ежедневните разходки и движение на бременните животни през този период спомагат за протичането на едно нормално раждане. Много добре се отразява на кравите отглеждането им през този период на пасище, където има благоприятно съчетание на движение на чист въздух, слънчевата светлина и пълноценна зелена маса. Стимулиращо влияние върху отделянето на плацентата оказват отделените по-големи количества на хормона окситоцин, които се получават при издояване на кравата веднага след раждането или избозаването и от телето.

За избягване на трудните раждания на кравите, които също са предпоставка за задържане на плацентата е необходимо да се обръща особено внимание на избора и преценката на използваните разплодници.