При създаването на ягодови насаждения от важно значение за добрия добив е избора и подготовка на площта. Ягодовите насаждения се създават върху равни ли с малък наклон места, не повече от 5-6 гр. тъй като при по стръмни площи ерозията на почвата е голяма. Площите с нови насаждения трябва да има осигурено напояване. Добри резултати се получават, когато ягодите се отглеждат върху глинесто-песъчливи и песъчливо-глинести почви.Почвата трябва да съдържа неголямо количество вар и да е със слабо до средно кисела или неутрална реакция.

Важно е площта да е чиста от плевели и особено от многогодишни, тъй като при заплевеляване се изискват по-чести обработки, но и плевелите изтощават твърде много растенията, вследствие на което добивите силно намаляват. Поради това, че ягодовите растения измръзват под минус 18 гр.С, насажденията трябва да се създават на защитени места и на места, където снежната покривка се задържа през зимните месеци. Предпосадъчната подготовка на площите се състои в подравняване на почвената повърхност с оглед напояването,наторяване и дълбоко изораване.

По време на отглеждане не може почвата да се обработва на дълбоко, поради плитко разположените корени на ягодата, за това площта трябва да се изчисти от многогодишни плевели още през предната година. Най-добри предшественици на ягодата се използват фасул, соя и ранни картофи или грах, които сравнително рано освобождават площта. Най-важното звено в предпосадъчната подготовка на площите за новите ягодови насаждения е обработката и торенето на почвата.

Какво да направим преди засаждането на ягодите

Преди засаждането почвата трябва да се обработи и натори, като изораването се извършва на 30-35 см дълбочина, а там където е възможно мястото да се риголва. Това дава възможност внесените торове да проникнат на по-голяма дълбочина. Орането и риголването трябва да се извърши поне 1 месец до засаждането на растенията, за да може почвата да улегне добре. Преди дълбоката оран е необходимо да се натори площта с 2-3 т оборска тор, 60-80 сг суперфосфат, а при нужда и с 12-15кг калиев тор на декар.

Непосредствено преди засаждането се почистват сухите и най-старите листа на разсада, като в горещо време се оставят не повече от 2-3 листа. Коренчетата се съкращават на 5-6 см. Така приготвените растения се засаждат на едната стена на браздичката на 2-3 см по-дълбоко, отколкото да са били по-рано в насаждението, като се внимава да не се нарани връхната пъпка /сърцето/. Растенията в реда се засаждат на 15-20 см едно от друго, а разстоянието между редовете е 30-40 см. Веднага след засаждането растенията се поливат обилно Две-три седмици след засаждането трябва да се подсадят всички пропаднали растения.

След поливането, когато почвената повърхност е просъхнала, се извършва плитко окопаване. Засаждането на ягодата може да стане на пролет в края на март или в началото на месец април. Ранното засаждане дава възможност за много добро развитие на ягодите поради наличието на почвена и въздушна влажност на почвата. А когато се засажда на пролет, това трябва да се извърши в началото на месец септември не по-късно от 15 октомври, защото почвената и въздушната температура се понижава и голяма част от растенията не се прихващат, а други измръзват.

Ягодите - едни от първите плодове през пролетта

По-нов начин за засаждане на ягодите е чрез мулчирането /покриването/ на почвата с черен полиетилен. В подготвената почва за засаждане се правят лехи, високи 10-15 см и широки в основата 90 см, а в горната част 70 см. Когато почвата е лека, със слаба водозадържаща сила или няма достатъчно вода за напояване, лехите се правят направо на терена. В основата на лехите се откриват плитки 5-6 см.браздички. Горната страна на лехата се прави слабо изпъкната, а не равна или вдлъбната. Това е нужно, за да се оттича водата, дори и от сутрешната роса, която по време на узряване на плодовете спомага да развитието на гъбни болести.

Използването на черно фолио при ягодите

Върху приготвените лехи се постила черно фолио от полиетилен или поливинилхлорид, предварително надупчен /перфорирано/ на определените места за засаждането на растенията. Фолиото се прикрепва в основата на откритите браздички с дървени или с телени кукички. След това краищата на фолиото се засипват с почва, която се притъпква. Растенията се засаждат със садило в предварително направени отвори.

Най-важните изисквания на ягодите към климатичните условия и почвата

Предимствата са следните:

  • - черното фолио предпазва от изпаряване на влагата от почвата и по този начин намалява необходимостта от поливане до 50 %,
  • - черното фолио не позволява поникване на плевели в покритата част и по този начин намалява разходите на труд за окопаване до 50-60%,
  • - черното фолио предпазва от измиването на хранителни вещества от почвата,
  • - черното фолио намалява загниването на плодовете до два пъти,
  • -черното фолио повишава добива два пъти в сравнение с ягодите отглеждани на открито без фолио.

 

При използването на черното фолио растенията се засаждат в двуредови ленти на разстояние 35 см между ревовете в лентата, 15-18 см между растенията в реда и 90-100 см между лентите /измерено от средата на едното до средата на другото/. Когато насаждението е с черно фолио се правят 2-3 окопавания на немулчираната част за почистване от плевели. Следи се през вегетационния период за поникналите плевели в отворите на ягоди, които се почистват на ръка, докато са на 2-3 листенца. Не трябва да се оставят защото се вкореняват и се вадят трудно, а заедно с тях може да се изкубне

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Кои са най-срещаните болести по ягодите и борбата с тях

Плъзват голи охлюви - как да спасите растенията?

Най-важните изисквания на ягодите към климатичните условия и почвата