Силно напада оранжерийните домати. Върху нападнатия лист се появяват светло зелени или жълто зелени петна, неясно оградени със здрава тъкан. Отдолу петната са покрити със сиво-бял налеп, който при застаряването става жълто-кафяв до кафениково-зелен. Нападнатите тъкани некротират, а при силно нападение поразените листа опадат. Повредите започват от най-долу разположените листа и се качват нагоре. Връхните части на растенията се засягат рядко само при много силно нападение. По останалите части на растението - листата и цветните дръжки, стеблата и плодовете, пораженията се наблюдават сравнително рядко. Силно засегнатите растенията, са с понижен добив, а плодовете узряват бавно. Патогенът преживява като свободни конидии върху заразените растения и върху дървените структури на оранжерията. Допуска се пренасяне и чрез семената.

Причинител - Cladosporium fulvum

Борба - балансирано минерално торене. Благоприятен воден и въздушен режим. Устойчиви сортове. Обеззаразяване на почвата след приключване на вегетацията. При появата на заболяването се пръска с фундазол 50 ВП - 0,1%, Бенлейт 50 ВП - 0,1%, Метил топсин 70 ВП - 0,1%