В началото от развитието си доматите се нуждаят от повече азот. Известно е, че азотът е жизнено важен елемент, необходим за формирането на всички органи на растението. Доматите са азот-позитивна култура. При правилно торене с азот се увеличава и ускорява формирането на вегетативни и репродуктивни органи, респективно добива. Необходимо е да се отбележи, че за различните сортове и сортотипове са необходими различни количества азот и в различно съотношение с другите елементи. Тези с буен вегетативен растеж изискват повече азот в сравнение с по-слабо растящите.

Излишъкът от азот предизвиква прекалено буйно вегетативно развитие, крехки стебла, листата са тъмно зелени и трошливи. Увеличава се опасността от нападение от гъбни болести и неприятели, отдалечава се плододаването и общият добив е по-нисък. Връхната част на стеблото също е дебела и сочна, а връхните листа са с дребни листни петури и са завити към гръбната си страна, като тези извивки може да са с най-различна форма.

Признаците на азотно гладуване си приличат при повечето зеленчукови култури. Те могат да се явят във всеки момент от вегетацията. Обикновено първият признак е слаб растеж, придружен от отслабване на нормалния зелен цвят. Изменението на цвета се наблюдава най-напред по най-младите връхни листа. Постепенно цялото растение добива светло зелено оцветяване. Нервите на листата особено от долната страна, загубват нормалния зелен цвят и постепенно стават червеникави. Понякога червен оттенък получават и листните дръжки и стеблата, които са по-тънки и твърди от обикновено. Цветните пъпки и цветовете жълтеят и окапват, тъй като намалената листна повърхност не е в състояние да синтезира органични вещества. Растенията завързват малко и дребни плодове, с прекалено много целулоза. Както червените, така и зелените плодове имат по-светъл цвят от нормалния.

Корените на тези растения отначало се развиват добре, но по-късно поради недостатъчно постъпване на органични вещества от надземните части, растежът им намалява и отделни участъци покафеняват и умират.

Доматените растения развили се при недостиг на азот, имат повишена чувствителност към болестта сиво гниене.

Недостиг на азот при оранжерийното отглеждане на домати се наблюдава рядко, по-често се среща при полски условия. В новопостроени оранжерии върху тежки глинести почви при недостатъчно азотно торене или внасяне на много сламест оборски тор, който фиксира азота, при внасяне на голямо количество торф може да се наблюдава азотно гладуване. За да се избегне това торенето и подхранването с азот трябва да се правят своевременно и в достатъчни количества. Понеже запасеноста на почвите варира в много широки граници, а и нуждите на растенията са различни в зависимост от сорта, продължителността и фазата на отглеждане най-добре е необходимото количество тор да се определя на базата на почвени и растителни анализи.