В зависимост от възрастта и живата маса на свинете се различават следните периоди на растеж и развитие: - период на усилен растеж и слабо отлагане на мазнини. Продължава до 7-8 месечна възраст на прасетата, които при правилно хранене растат бързо и отлагат повече месо, отколкото мазнини.
- период на по-бавно натрупване на месо и увеличено отлагане на мазнини. Започва от 7 месечна и продължава до 10 месечна възраст на свинете.
- период на най-голямо отлагане на мазнини при угояване на свине на възраст над 14 месеца.
Известни са три вида угоявания на свинете.
- Угояване за месо - угояват се млади прасета, като се използва високата им интензивност на растеж. Угояването започва от 3-4 месечна възраст и жива маса 20-30 килограма и завършва на 6-7 месечна възраст при маса около 110 кг. В зависимост от търговското предназначение угояването за месо се разделя на:
- Угояване за бекон - продължава до маса 88-92 кг., като свинете се хранят с
определени храни с голямо участие на мляко и грах в дажбата; угояване за месо за прясна консумация - целта е да се получи нежно и сочно месо с дебелина на сланината до 3 сантиметра като се използва интензивния растеж на прасетата до 7 - 8 месечна възраст и да се достигне маса от 100-115 кг, при добро оползотворяване на фуража - до 4 кг, концентрирана смеска за 1 кг прираст.
- Угояване за месо и мас - получават се по-тежки животни с маса 150 - 160 кг, чиято продукция се преработва в различни видове консерви - в шунка, филета, колбаси и др, или се консумира в прясно състояние. Месото трябва да е ярко червено, а сланината бяла и със зърнеста консистенция. При угояването за месо и мас се залагат прасета на 3,5 - 4 месечна възраст и маса 30 - 40 кг. Животните се угояват до 9 - 10 месечна възраст.
Дебелината на сланината между шестото и седмото ребро да е 5 - 6 см, а разходът на фураж за 1 кг прираст да не превишава 5 кг смеска. Свинете се хранят на воля с пълноценни дажби, като не се допуска преждевременно затлъстяване.
- Угояване за мас - използват се възрастни, изключени от разплод свине майки и нерези. Целта е да се получат доброкачествено месо, мас и сланина. Средният дневен прираст трябва да е над 1 кг при разход на 6 - 7 кг смеска. В зависимост от телесното състояние, възрастта и индивидуалната способност на свинете да оползотворяват храната, угояването за мас продължава около три месеца. През първия месец на угояването свинете имат по-голям апетит, поради което може да се
използват по-евтини и по-обемисти въглехидратни фуражи, които служат за образуване на мазнини. През втория месец апетитът на свинете намалява, поради което количеството на обемистите фуражи се понижава до 25 - 30% от хранителната стойност на дажбата, а се увеличава количеството на концентрираните фуражи. През последния месец на угояването
се използват изключително концентрирани въглехидратни фуражи, защото възрастните свине имат потребност от белтъчини.