Създадена е във Франция преди повече от 100 години.
За целта са кръстосани овце майки от порода Рамбуйе с кочове от порода Лейстър. Получените животни са с добра месодайност, имат вълна със средна нежност. Овцете от тази порода се отличават с голяма глава, къса и замускулена шия, широко и дълго тяло и правилно поставени къси крайници. Главата е зарунена до линията на очите, а крайниците до скакателните стави, безроги са. Възрастните овце майки достигат 65 - 70 кг, а кочовете 110 - 125 кг. На 3 месеца агънцата тежат 30 кг, а към 6 м достигат 50 кг. Месото им се цени, защото имат по-малко тлъстини, които са равномерно разпределени по тялото. Вълнодобивът е следния:овце - 4,5 кг и от кочовете 5 - 6 кг. Вълната е бяла, с дължина 12 - 14 см. Плодовитостта варира от 130 до 160 агнета от 100 оагнени овце майки в зависимост от сезона. Имат ранно полово съзряване и могат да се заплождат на 10-месечна възраст. Оползотворяват много добре фуража. Породата е подходяща за производство на евтино месо при интензивни условия.
Климатизацията на овцете от породата Ил дьо Франс у нас е много добра и е незаменима за промишлено кръстосване с породи от други продуктивни направления. Български и френски овцевъдни организации подписаха споразумение за съвместно производство на месодайни агнета и реализацията им на европейския пазар. Четете повече в новините на Fermer.bg