Коластрата е жизненоважна за малачето.
При преживните животни имуноглобулинът и антителата за защита от болести не се предават от майката на ембриона. Ето защо малачетата не са защитени срещу болести при раждането си. Единствен източник на антитела за малките е коластрата. През първите 7 - 10 дни след раждането в млечната жлеза се образува коластра, тя се различава от млякото, в нея се съдържат по-големи количества серумни белтъци, минерални соли, витамини, имуноглобулин. След седмица съставът на коластрата съществено се променя и става като обикновеното мляко. Коластрата е особено необходима на новороденото малаче през първите часове и дни след раждането. Така се получава пасивно имунизиране на малачето. Това има голямо значение за цялостното по-нататъшно развитие на животното и за неговата продуктивност. За да са здрави и да не изостават в растежа си, малачетата трябва да поемат максимални количества коластра.

При естествени условия първите опити за бозаене при малачетата се наблюдават около 50 - 60 минути след раждането. Най-късно това става след 6 - 7 часа след раждането, понякога се налага да се помогне на малачетата да забозаят. Малките трябва да приемат коластра, равна приблизително на 6% от теглото им при раждане, или между 1,5 и 1,8 кг на ден, но не бива да го насилвате, ако не иска толкова. Съставът и ценните свойства на коластрата се променят много бързо и почти се загубват след второто денонощие. Понякога малачетата не са в състояние да оползотворят цялото количество мляко през коластрения период. Излишната коластра може да се консервира или съхрани при ниска температура. Така ще може да се ползва през първите 3 - 4 дни след раждането. Доенето на коластра от биволиците и изкуственото хранене на новородените малачета с биберон е за препоръчване. На втория ден след раждането малачето трябва да получава коластра в количество 10 - 12% от живото му тегло при раждане - 2,5 - 3,5 кг.
Може ли да се замени част от биволското с друго мляко? Да, може да се замени с краве, бито, млекозаместители, като това не се отразява отрицателно върху здравето и развитието на животното. Замяната на част от биволското мляко се прави с цел да се повиши икономическата ефективност от отглеждането, но трябва да се държи сметка за сезона и температурата на въздуха. Колкото е по-ниска температурата на околната среда, толкова по-интензивни са обменните процеси и трябва повече енергия за поддържане на организма. През този възрастов период съдържанието на енергия в дажбата, за разлика от следващите, има по-голямо значение за развитието на малачетата, отколкото протеина. Ако решите да замените част от биволското мляко, което е висококалорично през зимния период, трябва да го направите много внимателно, това не бива да се отразява на теглото му. За нормално развитие на женски малачета за разплод може да се приеме това, което гарантира от раждането до 24 месеца среден дневен прираст 600г, а през отделните периоди съответно: 0 - 4 месеца - 600г, от 5 - 12 месеца - 650, 13 - 18 месеца - 700 г, 19 - 24 месеца - 400г. Предвижда се след 20 ден да се дава по възможност стартерна смеска, а след 30 ден и доброкачествено люцерново сено.
При хранене на мъжки малачета за угояване може да се използват схеми на хранене със значително по-малко количество биволско мляко - 150 - 180 л, за сметка на краве, бито мляко, млекодопълнители. Колкото е по-малко количеството на биволското мляко, консумацията на концентриран и груб фураж се завишава.