Отглеждам бройлерни породи "ЦИКА" и "Калифорнийски". Използвам триетажни батерии с 6 клетки и външно разположени родилни сандъчета. Практиката ми доказа,че са достатъчно удобни за обслужване и позволяват оптимално използване на наличната площ. Практикувам уплътнени озайчвания, като при някои майки достигам до 10 озайчвания годишно. Отбивам зайчетата на веднъж на 28-я ден, а майките заплождам най-късно до 3-я ден след раждането. Храня на воля с бункерни хранилки само с гранули.