GPS системи за трактори и комбайни Защо е необходимо тракторът и комбайнът да имат навигационна GPS система?

Използването на GPS-системи за навигация и управление на трактори, комбайни и инвентар вече е масово явление и това съвсем не е случайно. Причината GPS технологиите така бързо да навлизат в земеделието, при положение че досега сме се справяли и без тях, е доказаният им принос за намаляване на разходите и увеличаване на добивите. GPS-системите не са излишен лукс, а необходимост, инвестицията в която се възвръща много бързо по ред причини:

  • Точност на обработките без пропуски и презастъпване. Нежеланата повторна обработка на дадени участъци от парцела, настъпила поради грешка в направлението на машината, в най-добрия случай води само до разход на време и гориво. Понякога обаче щетите може да са много по-големи - презастъпването може да причини изгаряне на растенията поради преразход на торове и препарати.
  • С GPS-системите може да се извършва обработка по всяко време на денонощието и в условия, при които тя иначе би била немислима - например торене при гъста мъгла. Работата в сумрак и през нощта по принцип не е добра практика, но при определени обстоятелства се налага, и в тези случаи GPS-ите се явяват неизменен помощник.
  • Осигурява праволинейно движение дори при неравен терен, което е изключително важно при сеитба на окопни култури.
  • Дава възможност за контрол на механизаторите. С помощта на GPS-а можете да видите как се е движила машината през полето, което може да се визуализира като схема на компютър в офиса. При появата на жълти петна на полето ще знаете дали те се дължат на неправилно управление на машината от механизатора или на употребяваните препарати и торове.
  • Намалява умората и улеснява работата на механизатора. Практиката показва, че механизатор работещ на машина, оборудвана с GPS управление, има потенциала да работи по-дълго време на полето, като в същото време точността на движение не се променя до края на работния ден. Когато имате GPS, не е необходимо да плащате на хора, които с флагчета да показват на механизатора откъде да мине машината.

Независимо от марката, принципът на работа на всяка GPS система за навигация и управление трактори и комбайни е един и същ. Уредът създава виртуална линия, по която машината трябва да премине, като всяка следваща линия е на отстояние от предходната, равно на работната ширина на инвентара.

Но използването на GPS технологията не трябва да се приема единствено като механично навигиране. Все повече производители на GPS-системи се стремят да развият оборудване, върху което да се пренесе точността на GPS системата. Примери за това са модулите за управление на инвентара и автоматичните системи за управление на машина. Инвентарът, който може бъде обект на управление, варира от пръскачки и сеялки до картофовадачкии и др.

Като цяло може да се заключи, че GPS-системите за навигация селскостопански машини помагат на фермерите да направят своята работа по-прецизна, тоест да не обработват една и съща площ два пъти или да оставят необработени ивици, което в крайна сметка се отразява върху себестойността на продукцията и добива. Друго предимство е това, че позволява всички обработки, включително пръскане и торене, да се извършват 24 часа в денонощието - особено важно по време на кампания.

Ако се спрем на чисто икономическата страна на въпроса, статистиките от натрупания досега опит сочат, че от GPS-системите може само да се спечели. Чрез елементарни изчисления се стига до извода, че цената на един GPS се равнява на 1,9% от разходите за торове и препарати, необходими за парцел от 10 000 декара за 1 година. От друга страна е доказано, че при правилна работа с GPS-а и с машината, внедряването на едно такова устройството спестява между 10 и 15%. Това означава, че дори GPS-ът да спести само 2% от годишните разходи, пак ще си възвърнете инвестицията в рамките само на една година. Не трябва да забравяме, че GPS-системата за навигация е една дългосрочна инвестиция, от която ще печелите и през следващите години, с всяко едно агротехническо мероприятие, при което компромисът с точността е излишен разход.