Доц. д-р Ирина КУТОВАПроизводството на здрав посадъчен материал е условие за добри резултати. Подговката му трябва да започне още от предната година след използване на разсада или рано напролет на следващата.Предназначените за това площи трябва да са пропускливи с лек механичен състав, на припечни места, отцедливи, защитени от

преобладаващи ветрове и в близост до чисти водоизточници. На площите за тютюнев разсад не трябва да са отглеждани тютюн, картофи, домати и др. от семейство Соланацеа, поради общите им болести и насекомни вредители. На тези площи е нужно поне три-четири годишно сеитбообръщение с участие на житни култури. Около лехите за разсад се поддържа чиста от плевели зона, широка около шест-седем метра.Детайлите:

ОБОГАТЯВАНЕ НА ТОРОПОЧВЕНАТА СМЕСПреди сеитбата на разсадите се приготвя торопочвена смес, състояща се от две части добре прегорял оборски тор и една част пресята градинскска почва. Тя може да се обогати с 2 кг на кубичен метър суперфосфат, 0,6 кг на кубичен метър калиев сулфат и 0,4 кг на кубичен метър амониева селитра. Мерки срещу болести и неприятели

Срещу почвени патогени по зеленчуковия разсад и тютюна (причинители на сечене, кореново гниене, черно кореново, фузарийно, склероцийно и друг тип гниене) е възможно третиране с тотални пестициди, като:• Базамид-гранулатДозата е 25 г базамид гранут на квадратен метър, като за 15-20 дни почвата се покрива, а след разрохването й се разбърква два-три пъти. Третирането с продукта трябва да става при температура от 13 до 18°С.• Формалин

От 1-процентов разтвор, по 10-12 литра на квадратен метър, който е без остатъчни вещества в почвата. Лехите и торовата покривка се разрохват и покриват с полиетиленово платно за едно денонощие. Третирането трябва да се направи две-три седмици преди сеитбата, защото и двата продукта са токсични и за семената на зеленчуците.Много добри резултати дава третирането с комби- нацията фундазол 50 ВП, в доза 2 г на квадратен метър и шампион - 1 до 2г на квадратен метър, внесени веднага след сеитбата. Но ако има опасност от силно развитие на тютюневия трипс (преносител на пръстеновидната некроза по тютюна) и бронзовост по доматите, тотал-ният пестицид каунтер 5 Г има превъзходство. Същият действа и при студено време, повърхностно и дъблочинно на почвените вредители, включително и на поповото прасе, важен вредител на разсада.Ако не са използвани тотални пестициди, срещу поповото прасе се приготвят отровни примамки. Сваряват се до омекване пше-

нични или ръжени зърни, които се обработват с Би 58 в доза 50 мл на кг зърно плюс 30 мл олио. Примамката се използва в доза по

4-5 кг на декар. Третирането на торо- почвената смес може да се направи и с разтвор на син камък в концентрация 1,5 до 2 на сто, като за квадратен метър почва се използват 10 л от разтвора. Сеитбата трябва да се направи след 10 до 15 дни. четете още полезни съвети - всеки вторник във вестник Гласът на Фермера  - вестникът, който е обективен и полезен !