Когато решаваме какви култури ще отглеждаме, на първо място трябва да имаме предвид влаголюбиви ли са и ако са, с какво и как ще ги напояваме. Които имат опит в земеделието, ще подходят правилно, като към влаголюбивите култури отнесат зеленчуците, цветята, ягодите, както и някои фуражни растения - люцерна, царевица, захарно цвекло и други.

Първо трябва да се има предвид кога и колко вода е необходима за нормалната вегетация на растенията. Обикновено летните дъждове са редки и недостатъчни. За зеленчуците и цветята са необходими около 10 поливки с максимални интервали до 10 дни. Ягодоплодните култури е неправилно да се поливат само до плодоношението. Напояват се и след това, за да се заложат плодните пъпки (обикновено юли-август) за следващата година.

Необходимото количество вода дневно трябва да се изчислява от 2 до 6 литра/м2 на открито (в съответствие с температурата, вятъра и др.), и от 3 до 7 л/м2 - в оранжерии. За предпочитане е да се полива от 17 часа надвечер до 9 часа сутринта.

Най-често се напоява гравитачно, по бразди, водата от които прелива. Разсъждава се погрешно - да дадем вода, колкото може да поеме земята. Ефектът от такова напояване е по-малък.

Гравитачното поливане е ефективно, ако се съобразим с някои основни моменти. На първо място - с почвения тип. То е подходящо за тежки и средни почви, а за плитки с дълбочина до 0,2 м не е. За да не се получи ерозия (изнасяне на почвата), наклонът на мястото не бива да превишава 3% и да не е по-малък от 0,2%. Почвата трябва да е добре подравнена. Водата в браздата не бива да е повече от 0,5 ,л в секунда, т.е. скоростта на движение на водата да не е голяма (особено за къси бразди). Полезно е кората на почвата да се разрохква при многократно поливане.

Водата се довежда до полето с маркуч, по вада или по временно положени тръби. Ако се използват помпи от кладенец, сондаж или водохващане, трябва да се има предвид, че те осигуряват 1,5-2 л/сек, за да се изчисли необходимото време за напояване на определена площ.

Дъждуването е начин на напояване по-икономичен на вода, по-лек за реализиране и по-ефективен, особено при краставици, пипер, цветя, тютюн, люцерна и др.

При зеленчуците и цветята с успех се прилага и капковото напояване. Освен с икономичността си то се характеризира с ниски напори на тръбната мрежа (до 1 атм), с голяма равномерност на разпределяне на водата по площта и точно дозиране. При спазване на указанията за използване на инсталацията добивите от поливните площи се повишават 3-4 пъти.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Напояване на картофите

Салатата - ценна зеленчукова храна

Най-важното за вегетационните поливки на зеленчуците?