При отглеждането на зърно-бобови култури, като фиево-овесена смес, зален грах, бакла, спанак, тиквички, ечемик, пшеница и др., които се прибират рано, имате възможност да направите уплътнено сеитбообръщение и да получите допълнителни доходи от земята.


Подходяща култура за лятно призводство са картофите, от които има сортове с по-кратка вегетация, като Импала, Конкорде, Санте, Аринда, Синора, Трезор, Дезире, Бинте, Надежда и др. Много добри резултати се получава при отглеждането на картофите на дълбоки, рохки, структурни почви от типа на алувиално-ливадните почвени типове и канелени почви.

 


При липса на влага в почвата задължително условие при това производство е предварителното поливане на площта. За целта през 0,8-1,2 м се прокарват поливни барзди и се подава 40-50 куб.м. вода на декар. След просъхването, при първа възмож- ност площта се изорава на дълбочина 20-22 см., бранува се и се набраздява през 60 см. Според наклона на терена се оформя поливната мрежа, след което се засаждат карто- фите.

 


Едновременно със засаждането в дъното на браздите се внасят по 20-25 кг на де- кар двоен суперфосфат, 15-20 кг калиев сулфат и 15-20 кг калиев нитрат. Могат да се използват и комбинирани изкуствени торове, които съдържат и трите елемента. Част от минералните торове могат да се земестят с 400-500 кг/дка добре угнил оборски тор. След разсаждането на картофите, преди тяхното поникване, може да се внесе хербицидът линурекс 50ВП в доза 200г/дка. Може да се използва и денкор 70ВДГ – 70-80 г/дка. През вегетациатаза борба срещу житните плевели може да се използват фуро- ре  супер 7,5ЕВ в доза 120 мл/дка или фузилад форте – 130 мл/дка.

 


Късните картофи, втора култура се засаждат от 20-25 юни до 15-20 юли. Най-добре е да се използват рътени клубени, съхраненявани до засаждането в подходящи помещения. Клубените се засаждат по схема 60/25-30 св на дълбочина 6-8 см. Засаж-дането на малки площи става ръчно или с конски плуг, а на големи с разсадопосадъчна машина на равна повърхност. За един дка се неоходими 180-250 кг рътени клубени.

 


Картофите поникват бързо при наличието на оптимална влага При направеното предпосадъчно поливане на почвата, натрупаният воден запас е достатъчен за нормалното поникване на растенията до 7-10 дни след засаждането. В случаи, когато се допусне пресъхване на почвата след засаждането, се налага поливка, за да ускори поникването на картофите. Периодът между поливките след поникване на растенията е 8-10 дни с размер 45-50 куб.м.вода на дка.

 


Честите и слаби поливки се отразяват неблагоприятно и трябва да се избягват. Преовлажняването на почвата пък забaвя нормалното протичане на образуването на клубени и наедряването им. През цялата вегетация картофите се поливат 6-8 пъти, като първата поливка е при пълното поникване посева, а последната към края на септември. Окопаване се прави, когато растенията достигнат височина от 8-10 см. При тази и следващите обработки растенията се загърлят с рохкава почва. При липса на плевели най-добре е почвообработките да се правят с култиватор с последващо възтановяване на браздите. Броят на почвообработките през вегитацията варира от 2 до 4.

 


При производството основен проблем е колорадският бръмбар. Борбата с него се води с използването на инсектициди като Децис 25ДГ в доза 20-30 мл/дка, Карате зеон – 15 мл/дка, Актара 25ВГ- 6 г/дка и др. Срещу картофената мана профилактично посевите се пръскат с Купроцин супер М -400 г/дка, Ридомил голд МЦ 68ВГ- 250 г/дка и др. При появата на първите петна от алтернария посевите се пръскат с Дитан М45 – 200 г/дка. Късните картофи са готови за изваждане след 10-15 октомври.

 


Ранните есенни слани могат да повредят само листната маса, но не и клубените. Готовите клубени имат затвърдяла кожица, която не се забелязва. След изваждането те се пресушават, сортират се и се съхраняват в подходящи помещения при температура 3-4 гр.С. и относителна влажнаст на въздуха 90-95% до момента на продажбата. Часто от клубените могат да се използват за посадъчен материал за ранно производство на картофи. Добивите в зависимост от спазването на технологията на отглеждане варират от 2 до 3 тона на декар.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Бактериални болести при картофите

Бататите - сладки картофи

Защо се деформират картофените клубени