Какви са качествата на оборския тор?

Може да се каже, че оборският тор е пълен тор. Оборският тор съдържа всички важни за растенията хранителни елементи и микроелементи, а също и стимулатори (ауксини, витамини, хормони и др.) и въглехидрати (целулоза, захари и др.), които подобряват както почвеното плодородие, така и храненето на растенията. Разложеният (узрелият) оборски тор съдържа: азот - от 1,13 до 3,34 г/кг; фосфор - от 0,57 до 3,02 г/кг; калий - от 0,70 до 5,17 г/кг; мед - от 0,14 до 5,30 г/кг; бор от 0,42 до 3,65 г/кг и манган - от 8,9 до 65,26 г/кг.

Хранителни елементи в пресен оборски тор, кг/т

Хранителни елементи Вид на оборския тор
  говежди конски овчи
Азот 3-5 5-7 8-9
Фосфор 1-3 2-5 1-3
Калий 3-6 3-8 6-7

Съставът на полуразложения оборски тор, с който най-често се тори е приблизително следният: 75% вода, 0,5% азот, 0,2% фосфор и 0,6% калий.

Голяма част от съдържащия се в оборския тор азот е под формата на амоняк, който е много ефикасен за растенията, но е летлив.

Оборският тор се получава от различни животни, които се изхранват по различен начин и за които се използва съответна постеля. Освен това торът се събира и се съхранява при нееднакви условия. Всичко това влияе върху неговия състав и качество.

С какъв оборски тор се тори?

За торене се използват най-често два вида оборски тор - полуразложен и разложен.

При полуразложения оборски тор постелята се различава от изпражненията, но е променила цвета си. Този оборски тор се използва за основно наторяване на почвата през есента. Когато се разлага в почвата, той подобрява структурата и поглъщателната й способност.

При разложения оборски тор постелята не се различава от изпражненията.

Какви са качествата на птичия тор?

Птичият тор е най-богатият от всички органични торове. Той съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборски тор. Птичият тор има голямо бързо действие.

Трябва да се знае, че азотът на птичия тор се губи много бързо, поради което торът се съхранява примесен с дървени стърготини, с градинска почва (25-50% от тора) или с праховиден супер фосфат (5-6% от тора).

От една птица годишно се получава от 5 до 10 кг тор.

Натрупват ли се нитрати в зеленчуците при торене с оборски тор?

Вероятността за натрупване на нитрати в зеленчуците в резултат на торене с оборски тор е сравнително по-малка, но не е изключена. Както е посочено в таблицата по-горе, оборският тор съдържа доста азот и понякога при торенето с много големи количества, например при отглеждането на зеленчукови култури в оранжерията, съществува опасност от натрупването на нитрати в продуктовите органи.

Кога се тори с органични торове?

Най-подходящото време за торене с органични торове е през есента, непосредствено преди дълбоката обработка на почвата.

Оборският тор не бива да се оставя на площта дълго време неразпръснат, тъй като голяма част от азота му излита.

Средната норма за есенно наторяване в зависимост от типа на почвата е 300-500 кг полуразложен оборски тор или компост на 100 м2 през 3-4 години. Ако всяка година ще се внася органичен тор, нормата трябва да се намалява до 100-200 кг на 100 м2.

С пролетното прекопаване или изораване на почвата се внася органичен тор, ако не е внесен през есента. В случая, ако се внася оборски тор, той трябва да бъде разложен. На 100 м2 се внасят 300-350 кг разложен оборски тор или 350-400 кг компост.

Когато се отглеждат дини, пъпеши и краставици, разложеният оборски тор или компостът се разпределя върху гнездата преди сеитбата през пролетта - по 1-2 лопати на гнездо. Разложен оборски тор или компост може да се постави и в ямките за разсаждане на доматите - по половин до една лопата на ямка. При тези случаи есенното органично наторяване на почвата се извършва с по-ниска норма.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какво трябва да знаем за физико-механични свойства на торовете?

Как трябва да се торят картофите за да се получат високи добиви?

Торене на домати

Биотор от червен калифорнийски червей