Първата цел е производството на Биотор - най-финия, най-качествения органичен тор за всички видове растения. Подобно на пчелите, които прелитат от цвят на цвят, събират нектар и прашец и произвеждат мед, ЧКЧ са фабрика за хумус.
Хранейки се с оборски тор те го разлагат и използват за храна, но по-голямата част изхвърлят във вид на хумус. Втората цел, която се постига с отглеждането им е 'месото' им. От тях се произвежда голямо количество протеинова храна за птици, риби и свине и то в свежо състояние или преработени като протеиново брашно. То е източник на най-много протеини. Третата цел, която се постига с отглеждането на ЧКЧ е решаването на някои от проблемите на замърсяването на околната среда.
Способността на червеите да консумират всички видове отпадъци, се използва за преработка на отпадъците от големите ферми, много от промишлените отпадъци и тези от канализационната мрежа. С интензивното изхранване на червеите всички тези отпадъци могат да се превърнат във вид, който не замърсява природата. Това е наистина най-качествения Органичен тор, използването на който дава възможност за получаване на висококачествени екологично чисти растителни и животински продукти. - всекидневната храна на човека. Биоторът е неколкократно по-добър от всички видове изкуствени торове.


Едно важно качество на Биоторът е възможността му да замества инсектицидите и хербицидите и да бъде използван като материал за обеззаразяване на семената. Кое прави Хумусът така полезен? Съществуват поне три позитивни аспекта от приложението на Хумуса върху растенията:


• Биорегулиращото действие на ЧКЧ върху органичните материали
• Хранителното действие на макро- и микроминералните елементи
• Мелиоративното действие на микроорганизмите в почвата.


Всички тези действия са включени във физикохимичните и биологичните свойства на биотора. На тях се дължи неговата полезна стойност. Биоторът се използва по много начини, които се различават помежду си по функциите, времето на употреба, повтаряемостта на ефекта.
• Чистият Биотор, с малко съдържание на органични минерали(30-40%) се използва като съставка при сеитба на семена и за производство на различни разсади
. • Биотор със съдържание 40-50% органични материали и с по-голямо съдържание на ауксин и хумат е идеален субстрат за вкореняване на резници и положници при много растения.
• С участие на Биотор от 5 до 50% се приготвят различни смески за парници и оранжерии.
• Биоторът служи като основно есенно торене и като стартерен тор на пролет.
• За подхранване на овошки и лози се използва както в предходния случай, така и по време на вегетацията.
• При култури с неколкократно прибиране, Биоторът редовно се прилага за всеки вид поотделно(ягоди, домати, пипер), както и за всеки откос(детелина, люцерна).
• Биоторът за всички култури може да се използва като сух(заоран) или разхвърлян по повърхността, в разтвор за поливане и във вид на субстрат за подхранване.


Съдържанието на Хумус определя неговото качество и полезната му стойност. Показателен е примерът при съпоставяне на внасяните количества основни микроелементи на декар с един тон Биотор и оборски тор. Чрез Биоторът - 16,5кг азот, 11,9кг фосфор и 2,8кг калий, а чрез оборския тор - съответно 4,5кг азот, 2,5кг фосфор, 6кг калий и 6кг калций. Това показва, че количеството на фосфора може да се осигури с един тон Биотор вместо с пет тона оборски тор. По отношение на минералните(изкуствени) торове можем да пресметнем онази икономия до която води замяната на азот, фосфор и калий, внесени в почвата с Биотора.


Един тон Биотор заменя пряко 100кг минерален тор. Влияние на Биоторът върху растенията и почвата Всички растения - както културните така и диворастящите, реагират позитивно на Биоторът в почвата. Няма значение по какъв начин и по кое време се употребява Биоторът, растенията усвояват от него полезните съставки. Те реагират с повишаване на интензивността на жизнените процеси и с по-висока продукция на органична маса, което довежда до значително повишаване на биологичните им качества.


Растенията, третирани с Биотор имат голям, развит корен, който най-интензивно усвоява храната, дори и в условията на чувствително намалена влажност. Под въздействието на Биоторът растенията по-леко преодоляват сушата и други неприятни въздействия.
• Предсеитбеното торене с Биотор осигурява значително по-добро и равномерно покълване, поникване и израстване на практически всички култури. Бързият растеж се основава и на голямата органична продуктивност, която за всички растителни видове е средно от 20 до 30%, а за отделните култури дори надхвърля 100%.
• Под въздействието на Биоторът плодовете по-рано узряват, имат по-добър вид и качество.
• При отглеждане на цветя в парници и оранжерии Биоторът е най-ефикасен ако се употребява като субстрат 20-30% за многогодишни растения и 10-20% за едногодишни.
• В стъклени оранжерии се подхранва на всеки 3-4 седмици и се полива с 5% разтвор на Биотор.
• Цветята в градината трябва да се торят с Биотор от ранна пролет - 50-100гр/кв.м. и да се окопават.
• Разсад за цветя и зеленчуци, при които е важно бързо да пораснат, може да се произвеждат и в чист Биотор.


Задоволителни резултати се постигат и при употребата на смес от почва и торф, в която Биоторът участва 30-40%. За разсад, който трябва да остане нисък, не бива да се използва субстрат с повече от 10% Биотор. При разсаждане на разсада в лехи се слага по 200-250гр на линеен метър. За направа на основа(подложки) в овощарството и лозарството се използва стартерен(основен) тор, а Биоторът е 50-100гр на растение. По време на растежа се подхранва на всеки 6 седмици със 100гр/кв.м. по време на вегетацията до средата на м.Август.


В овошните градини и лозята се практикува стартерно торене с Биотор 2-3 седмици преди началото на вегетацията. Нормата за торене е 2,5 до 4 тона на декар. В зърнопроизводството Биоторът в минимални ефективни дози е един тон на декар. При царевица, захарно цвекло и слънчоглед се препоръчва подхранване с Биотор 1-2 пъти преди култивиране с 500-800кг на декар. Редовната употреба на Биотор подобрява плодородието на почвата в пълния смисъл на думата и намалява деградацията на почвата.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Качествено листно хранене на пролетниците

Шербетуването - ефикасен начин за подхранване на зеленчуците

Функционални нарушения при недостиг на макро - и микроелементи

Азот - роля и значение за растенията