През пролетните месеци  метеорологичните условия непрекъснато се менят. Дръвчетата преминават във фазите набъбване на пъпките, разлистване, цъфтеж, а на някои видове и прецъфтяване. През тези месеци не са изключени н пролетни мразове, които са в състояние да причинят сериозни щети по овошките. Заедно с развитието на овошките започва развитието и на болестите и на неприятелите. Периодът е рисков по отношение развитие на болести както в хладно и влажно време, така и от презимуващите лаври на възрастните вредители. Предцъфтежното пръскане осигурява защита по време на цъфтежа. Така се предпазват дръвчетата от опасни болести и неприятели. Във фаза цвете бутон сливите се пръскат с дитан М 45 – 0,3 %, купроцин супер М – 0,25 %1 бордолезов разтвор – 1 % и други подходящи контактни фунгициди срещу ранното кафяво гниене. Срещу същото заболяване, но при по-хладна и влажна пролет трябва се предпочитат системни фунгициди, като топсин М – 0,1 %, фоликур 259ЕВ – 0,1 % и др. Срещу черната сливова плодова оса към разтвора се прибавя и инсектицид, като суми алфа 5ЕК – 0,02%, сумитион 100ЕК – 0,075%, нуреле дурсбан – 0,7 %, релдан 40ЕК – 0,12 % и др. При наличието на силно нападение от брашнеста мана по ябълката, прасковата и къдравост по прасковата, подходящ фунгицид е скор 250ЕК – 0,02 %. За сортовете череша, които са чувствителни на бяла ръжда, подходящ фунгицид е флинт макс ВГ – 0,03 %. Комбинация от изброените препарати, както и от други подходящи и разрешени продукти се прилага и при всички останали костилкови и семкови овощни видове. Изборът  на препарати за растителна защита трябва да е съобразен със състоянието на плодните дръвчета и популацията на вредителите.