сеитбообращение на поливните площи При поливни условия земята може да се използва по-пълноценно, като се получават по две, а в отделни случаи даже до три реколти за една година. Уплътняването на сеитбообращението на поливните площи се постига по два начина: чрез засяване на втори култури и чрез засяване на предкултури.

Втори култури се засяват през лятото след прибиране на основната култура, най-често след ечемик или пшеница. Вторите култури трябва да имат по-кратък вегетационен период. Засяват се царевица за силаж, слънчоглед, лятна посадка на картофи, грах и др.

Предкултурите се засяват през есента или през пролетта в полетата, предназначени за основната култура, която се засява късно през пролетта, например пред тютюн, царевица, в някой случай пред слънчоглед, фъстъци и др. Предкултурите също трябва да имат къс вегетационен период. Подходящи за тази цел са ръж за зелено, зимен грах, репко и др. През пролетта се засяват най-често култури за зелено торене - лупина, комунига и др. Най-много втори култури и предкултури се засяват при зеленчукопроизводството, където в една година може да се получат по три реколти.

Подходящи полски сеитбообращения за поливни райони са следните:

 • 1-во поле - царевица
 • 2-ро поле - пшеница + II култура
 • 3-то поле - соя
 • 4-то поле - ечемик + II култура
 • 5-о поле - захарно цвекло
 • 6-о поле - пшеница + II култура.

При поливни условия с голямо разпространение е люцерната. Тази култура при напояване дава много високи добиви. Люцерната е отличен фураж за добитъка и много добър предшественик за царевицата. За това по-големи перспективи имат сеитбообращенията, в които е включена люцерна.

Подходящи сеитбообращения са следните:

7-полно сеитбообращение

 • 1-во поле - люцерна (клин)
 • 2-ро поле - люцерна I откъс + царевица
 • 3-то поле - царевица
 • 4-то поле - пшеница + II култура
 • 5-о поле - захарно цвекло
 • 6-о поле - зимен грах + царевица
 • 7-о поле - ечемик + II култура.

5-полно сеитбообращение за поливни райони

 • 1-во поле - люцерна (клин)
 • 2-ро поле - царевица
 • 3-то поле - царевица
 • 4-то поле - пшеница + II култура
 • 5-о поле зимен грах + царевица.