През месец ноември с прилагането на агротехнически и растителнозащитни мерки до голяма степен могат да бъдат унищожени неприятелите на важни болести по овощните дървета. В този период на годината овощните дървета преминават в състояние на относителен покой, а неприятелите и причинителите на болестите по тях в неактивна зимуваща форма. Това налага да се извършат някои растителнозащитни мерки. По времето на листопада ябълковите и крушовите дървета, нападнати силно през годината от струпясване , а черешите от цилиндроспориоза е желателно да се третират с 5-7 % карбамид или 1,5% фолиарел N, който съдържа високо съдържнаи на азот в урея форма. Уреята представлява благоприятна среда за развитието на микроорганизми, които унищожвата мицела на струпясването и цилиндроспориозата. За това се налага да се пръскат и окапалите около дървета листа, затова пръскането трябва да е обилно. В края на листопада костилковите насаждения- праскови, кайсии, череши и бадеми се пръскат с 2 % бордолезов разтвор, необходим за борбата със самчатката и инфекциозната апоплексия. За предпазване от измръзване, за унищожаване на лишеите и мъховите, за отблъскване на миризливия дървосинояд, ствола на овощните култури се намазват с 20% разтвор от варна каша, в която е разтворена и малко глина. През месец ноември чрез дълбоката оран в овощните градини се заравят растителните остатъци, в които зимуват причинителите на много болести-струпясване по ябълката и крушата, кафяви листни петна по дюлята и крушата, загиване на завръзите на дюлята, черно гниене и др. Унищожават се механично и част от неприятелите – ябълковият цветопробивач, плодовите оси, бадемовият семеяд, черешовата муха и др., които зимуват в почвата като какавиди и ларви.