Набраните листа от ориенталския тютюн се нанизват на низи още същия ден. Низането на тютюна се извършва главно ръчно. Листата се пронизват през главния нерв със специални игли, дълги 20-30 см и широки 0,5 см. В ухото на иглите се вдява здрав канап, дълъг 2,5-3 м. Върху него се преместват нанизаните на иглата листа и се оформят т.нар. „низи”. За низане се използват и двойни игли, дълги 70-80 см. Създадени са и машини за низане, шиене и връзване на листата.

Ориенталският тютюн обикновено се суши на слънце, като низите се окачват на рамки, които се нареждат на дървени скелета. Най-често сушенето става в полиетиленови палатки. Използват и специални сушилни за сушене на тютюн. Сушенето може да стане и без низане (безнизово), като листата се набождат на два реда дълги шишове, закрепени за рамки-касети. Те се сушат в специални сушилни с топъл въздух.

При тютюна Виржнния листата не се нижат. Те се предават сурови. Сушат се в специални сушилни, навързани на летви или набодени на шишове върху рамки-касети с топъл въздух.

Листата от тютюна Бърлей се сушат на сянка в специални сушилни или в полиетиленови палатки.

Правилното сушене на тютюна има изключително значение за качеството на листата. При него се наблюдават 2 фази. Първата, наречена нажълтяване, при слънчево сушене трябва да премине на сянка, а в сушилните - при по-специален режим на топлина и влага. През нея става разпадане на сложните органични съединения - разграждат се хлорофилът и белтъчините, намалява никотинът, изчезва скорбялата и т.н. Тя завършва с нажълтяването на листата. Ако през нея листата се изсушат бързо, те остават зелени, с повече белтъчни вещества и никотин и са по-некачествени.

През втората фаза става изсушаване на листата, като клетките умират от обезводняването. Изсушаването трябва да стане бързо на слънце или при друг режим в сушилни камери, за да се фиксира цветът на листата и да се спрат промените в тях.

Изсушените листа късно през есента се подлагат на т. нар. производителска манипулация. Тя включва навлажняваието на листата, сортирането им по беритби и оцветяване, групирането им в пастали (снопчета) от по 60-70 листа при ориенталския и 25-30 при Бърлей, отлежаването в истифи и балирането в бали по 20-25 кг.

Вижте още:

Горчиво гниене - най-често поразява плодовете на ябълката и крушата

Паламидата расте на всички типове почви

Сива педомерка - през пролетта, със затопляне на времето се активизира