Малините се нападат от редица гъбни болести като дидимела, антракноза, ръжда, конитриум, сиво гниене и други. Същите нападат пъпките, леторастите, стеблата и плодовете, като в крайна сметка влошават качеството на плодавете и добива. Пораженията по стеблата и плодовете нанасят редица а неприятели като малиновия агрилус, малиновото комарче, малинавата галица, малиновия бръмбар, лстните въшки, цикадката и други- приносители на рирусни болести.

 


Може да се приложи схема да комбинирана борба с гоер посочените вредители, която се базира на фенологичното развитие на малините. Освен това е установено, че в тези фази малината се напада от основните болести и неприятели.   
* Пръво пръскане се провежда във фаза 15-20 см на леторастите срещу малиновия агрилус, дидмелата и други болести. 

 

 


* Второ във фаза 20-30 см на леторастите срещу агрилуси, малиновата галица и болистите.    

 


* Трето – фаза 30-40 см на леторастите срещу малиновто комарче, като се пръска почвата срещу излизащото комарче, а растенията се пръскат срещу останалите неприятели.    

 


* Пето пръскане се извършва преди цъфтеж срещу малиновия бръмбар/лаврите, на който поразяват плода/ и сивото гниене.    

 


* Шесто пръскане се повтаря непосредствено след цъфтеж срещу същите вредители. Освен вегетационните пръсканиа през есенно-зимния сезон се пръска с бордолезов разтвор – 1%. Извършват се резитби за изваждане на плододалите, сухи и болни растения, като се оставят достатъчно брой плодни пъпки, а през вегетация се извършват редовни окопавания за създаване на благоприятни удловия за развитие на малините и унищожаване на неприятелите, които зимуват в почвата.